Kurs finansów śródrocznych w Okręgu

8 grudnia 2018 r. odbędzie się kolejna edycja Kursu finansów śródrocznych.

Zapisy na kurs ruszą po 12 listopada.