Składki instruktorskie

Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego składki instruktorskie w 2019 roku wynoszą:

  • 120,00 zł za rok (10 zł/m-c) dla instruktorek i instruktorów pełniących funkcje drużynowych;
  • 144,00 zł za rok (12 zł/m-c) dla pozostałych instruktorek i instruktorów;

Składki powinny być opłacone do dnia 22 lutego 2019 roku. Brak zaległości w płaceniu składek jest warunkiem zaliczenia służby instruktorskiej i wpisu na listę instruktorek/instruktorów na 2019 rok.

Uwaga! Jeśli złożyłeś/aś zobowiązanie instruktorskie w trakcie roku kalendarzowego, za który chcesz opłacić składki, licz kwotę zaczynając od miesiąca zobowiązania włącznie. (Na przykład: jeśli złożyłeś/aś zobowiązanie 6 maja 2019 roku, musisz opłacić składki od maja włącznie do końca roku, czyli za 8 miesięcy. Jeśli jesteś drużynowym/drużynową, wpłacasz na konto 80 zł, jeśli nie jesteś drużynowym/drużynową, wpłacasz 96 zł.) W tytule przelewu dopisz wtedy, od którego miesiąca opłacasz składki.

Składki instruktorskie wpłacamy na rachunek bankowy.

Zanim zapłacisz za składki przelewem upewnij się, że nie masz zaległości, kontaktując się z Martą Babiarz: finanse.mazowsze@zhr.pl

Rachunki bankowe do przelewu składek

Składki Instruktorek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek:

  • 15 2130 0004 2001 0291 1139 0028
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorów Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:

  • 85 2130 0004 2001 0291 1139 0029
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorek Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek:

  • 58 2130 0004 2001 0291 1139 0030
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorów Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy

  • 53 2130 0004 2001 0291 1139 0023
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).