Składki instruktorskie

Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHR nr 146/3 z dnia 8 grudnia 2019 r., Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz ustaleniami Komendantów Chorągwi, składki instruktorskie w 2020 roku wynoszą:

W Mazowieckiej Chorągwi Harcerek:
 • 15 zł / miesiąc (180 zł / rok) – drużynowe i instruktorki niepracujące
 • 18 zł / miesiąc (216 zł / rok) – pozostałe instruktorki
W Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:
 • 15 zł / miesiąc (180 zł / rok) – składka normalna
 • 7,50 zł / miesiąc (90 zł / rok) – składka „ulgowa" (dla uczniów i studentów)
W Północno-Wschodnim Namiestnictwie Harcerek:
 • 15 zł / miesiąc (180 zł / rok) – drużynowe
 • 18 zł / miesiąc (216 zł / rok) – pozostałe instruktorki
W Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy:
 • 15 zł / miesiąc (180 zł / rok) – wszyscy instruktorzy
 

Jeśli są okoliczności, z powodu których chcesz zapłacić mniejszą kwotę/rozbić płatność na raty, napisz maila do komendanta/komendantki swojej chorągwi/namiestnictwa.

Składki powinny być opłacone do dnia 22 lutego 2020 roku. Brak zaległości w płaceniu składek jest warunkiem zaliczenia służby instruktorskiej i wpisu na listę instruktorek/instruktorów na 2020 rok.

Uwaga! Jeśli zostałeś/aś mianowny/a instruktorem/instruktorką w trakcie roku kalendarzowego, za który chcesz opłacić składki, licz kwotę zaczynając od miesiąca przyznania stopnia instruktorskiego włącznie. Na przykład: jeśli stopień został przyznany rozkazem 6 maja 2020 roku, musisz opłacić składki od maja włącznie do końca roku, czyli za 8 miesięcy. W tytule przelewu dopisz wtedy, od którego miesiąca opłacasz składki.

Składki instruktorskie wpłacamy na rachunek bankowy.

Zanim zapłacisz za składki przelewem upewnij się, że nie masz zaległości. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoją chorągwią/namiestnictwem.

Rachunki bankowe do przelewu składek

Składki Instruktorek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek:

W Mazowieckiej Chorągwi Harcerek zasady opłacania składek instruktorskich są następujące:
180 zł drużynowe i instruktorki niepracujące
    216 zł pozostałe instruktorki
Jeśli są okoliczności, z powodu których chcesz zapłacić mniejszą kwotę/rozbić płatność na raty, napisz maila do Komendantki Chorągwi.
 • 15 2130 0004 2001 0291 1139 0028
 • W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko – składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorów Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:

W Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy zasady opłacania składek instruktorskich są następujące:
     180 zł (15zł/msc) – składka normalna (instruktorzy pracujący)
      90 zł (50% składki normalnej) – składka „ulgowa" (instruktorzy studiujący/uczący się)
 • 85 2130 0004 2001 0291 1139 0029
 • W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko – składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorek Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek:

 • 58 2130 0004 2001 0291 1139 0030
 • W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko – składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorów Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy

 • W Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy zasady opłacania składek instruktorskich są następujące:
 •      15 zł / miesiąc (180 zł / rok) – wszyscy instruktorzy
 • 53 2130 0004 2001 0291 1139 0023
 • W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko – składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).