Składki instruktorskie

Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego składki instruktorskie w 2019 roku wynoszą:

  • 120,00 zł (10 zł/m-c) za rok dla instruktorek i instruktorów pełniących funkcje drużynowych;
  • 144,00 zł (12 zł/m-c) za rok dla pozostałych instruktorek i instruktorów;

Składki powinny być opłacone do dnia 22 lutego 2019 roku. Brak zaległości w płaceniu składek jest warunkiem zaliczenia służby instruktorskiej i wpisu na listę instruktorek/instruktorów na 2019 rok.

Składki instruktorskie wpłacamy na rachunek bankowy.

Zanim zapłacisz za składki przelewem upewnij się, że nie masz zaległości, kontaktując się z Martą Babiarz: finanse.mazowsze@zhr.pl

Rachunki bankowe do przelewu składek

Składki Instruktorek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek:

  • 15 2130 0004 2001 0291 1139 0028
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorów Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:

  • 85 2130 0004 2001 0291 1139 0029
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorek Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek:

  • 58 2130 0004 2001 0291 1139 0030
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorów Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy

  • 53 2130 0004 2001 0291 1139 0023
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).