AZiZP – Wyjaśnienie Przewodniczącego ZO

Drogie Instruktorki i Instruktorzy,

Znów można organizować akcje zarobkowe w Okręgu!

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że od czasu zawieszenia organizacji akcji zarobkowych minęło dużo czasu, dlatego w kilku zdaniach pragnę wyjaśnić Wam w czym tkwił problem i dlaczego tak długo trwało jego rozwiązanie.

Problem polegał na tym, że nie było wiadomo, czy akcje zarobkowe organizowane przez harcerzy są legalne. Bardziej konkretnie – nie było wiadomo, czy forma, w jakiej organizujemy akcje zarobkowe jest działalnością gospodarczą, czy nie. Gdyby okazało się, że jest to działalność gospodarcza, to byśmy mieli problem, bo nie jesteśmy zarejestrowanym przedsiębiorcą. W przypadku kontroli mogłyby nas spotkać nieprzyjemne konsekwencje. Sprawa tym bardziej nabrała rumieńców, gdy podczas zewnętrznego audytu finansowego niezależna biegła nabrała wątpliwości co do legalności prowadzonych przez nas akcji zarobkowych.

Skłoniło nas to wówczas do zawieszenia akcji zarobkowych do momentu wyjaśnienia sprawy. Naszym zdaniem jako jednostka harcerska jesteśmy szczególnie zobowiązani do postępowania w sposób uczciwy i zgodnie z prawem. Uznaliśmy, że wyjaśnieniem tego problemu będzie oficjalnie przyjęte przez Naczelnictwo stanowisko w tej sprawie lub opinia niezależnego prawnika. Według nas problem nie dotyczył jedynie Okręgu Mazowieckiego ZHR – wszak nie tylko my przeprowadzamy akcje zarobkowe. Problem dotyczył całego ZHR i dlatego też o wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Naczelnictwa.

Rozpatrywaliśmy również inne drogi wyjścia z tej sytuacji, m.in. utworzenie przy Okręgu Mazowieckim fundacji zarejestrowanej jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jednak z racji skomplikowanych struktur prawnych, jakie wokół tego rozwiązania należałoby stworzyć, porzuciliśmy ten pomysł.

Równolegle rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem wewnętrznej instrukcji, która regulowałaby tematykę organizacji akcji zarobkowych i zbliżonych do nich zbiórek publicznych, gdyż nie wszystko było uporządkowane w tym temacie. Cel został osiągnięty – stworzyliśmy instrukcję w sprawie organizacji i rozliczania akcji zarobkowych i zbiórek publicznych.

Na efekt prac Naczelnictwa przyszło nam trochę poczekać. Niezależnej biegłej zajęło bardzo dużo czasu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Członkowie Naczelnictwa również starali się zgłębić temat. Kilkukrotnie interweniowaliśmy w Naczelnictwie w naszej sprawie, gdyż byliśmy świadomi jaki problem to stanowi dla naszych środowisk.

Ostatecznie otrzymaliśmy to o co prosiliśmy i obecnie dysponujemy oficjalnym, wystawionym przez Naczelnictwo dokumentem, w którym interpretacja przepisów państwowych jest jednoznaczna – organizowane przez harcerzy akcje zarobkowe są legalne – podlegają pod definicję działalności pożytku publicznego, co za tym idzie, nie są traktowane jako działalność gospodarcza. Cieszymy się z tego niezmiernie i czym prędzej wznawiamy możliwość organizacji akcji zarobkowych. Przykro mi ze względu na niedogodności związane z zawieszeniem akcji zarobkowych przez tak długi okres, jednak nie wszystko w tym temacie było zależne wyłącznie od Zarządu Okręgu Mazowieckiego. Liczę na zrozumienie i życzę udanych akcji.

Z harcerskim p ozdrowieniem,
            C Z U W A J !
phm. Grzegorz Karczmarczyk HR
Przewodniczący Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR

Załącznik: Pismo Naczelnictwa.