Jak zdobyć dotację?

Ogólnie o dotacjach

 Jeżeli planujesz przeprowadzić jakieś działanie – zbiórkę, piknik, grę itp., możesz starać się o dotację.

Dotacje najczęściej pochodzą od samorządów, ministerstw, różnych fundacji (często działających przy firmach, np. bankach) i środków UE. Każdy z tych podmiotów ma jakiś społeczny cel – np. zintegrować społeczność lokalną, pogłębić wiedzę historyczną odbiorców, nakłonić młodzież do angażowania się w wolontariat itp. Często nasze harcerskie działania te cele realizują – wtedy można starać się o pieniądze na te działania. Najczęściej odbywa się to na drodze konkursów – różne organizacje składają swoje propozycje, a grantodawca wybiera, które z nich sfinansuje. Ponadto, grantodawca zawsze podaje warunki realizowania finansowanych przez siebie działań – mają być one w określonym terminie, miejscu, adresowane do określonych osób itp. Zwykle dotacje nie pokrywają 100% kosztów – grantodawca może ustalić, że dofinansowanie wynosi np. max. 80% kosztów, a resztę należy sfinansować np. z wpłat uczestników, ze środków własnych organizacji czy z innej dotacji. Ponadto, konieczne może być zapłacenie także innych kosztów, związanych np. z obsługą dotacji.


W czym pomaga Okręg?

 1. W napisaniu wniosku.

Jeśli wiesz, że jakiś urząd czy fundacja organizuje interesujący Cię konkurs, to w zależności od Twojego doświadczenia i tego, jakiego wsparcia potrzebujesz, Okręg może Ci w tym pomóc. Zazwyczaj Ty dajesz wkład merytoryczny – co, gdzie, kiedy, jak, za ile, dla kogo itp. Okręg zwykle zajmuje się kwestiami formalnymi, takimi jak dane organizacji, sposób reprezentacji, niezbędne załączniki itp.

Warto pamiętać, że niemal zawsze podmiotem składającym wniosek o dotację musi być organizacja posiadająca osobowość prawną (czyli Okręg, a nie inne jednostki), więc choćbyście sami napisali cały wniosek, to jako Okręg musimy go sprawdzić, zatwierdzić i podpisać. Nawet przy założeniu, że wszystkie niezbędne osoby (pracownicy i zarząd) są obecne i dyspozycyjne, należy na to zaplanować około dwóch tygodni.

 1. Przekazuje środki z już zdobytej dotacji/stara się o nowe.

Okręg dysponuje różnymi dotacjami do bieżącego korzystania, jak również może starać się pozyskać nowe, w zależności od zgłaszanego przez Was zapotrzebowania. Jeśli planujesz jakieś działanie i potrzebujesz na nie dofinansowania – odezwij się. Na wnioski.mazowsze@zhr.pl prześlij następujące informacje:

 1. Co to za działanie
 2. Data i miejsce
 3. Kim są uczestnicy (liczba, wiek, miasto, środowisko)
 4. Cele
 5. Rezultaty (chodzi o namacalne efekty, np. wydrukowanie xxx egzemplarzy broszurki, przeszkolenie xxx osób)
 6. Dokładny opis (w przypadku np. gry będzie to opis fabuły, punktów, organizacji patroli, punktacji itp.)
 7. Dokładny kosztorys
 8. Udział wolontariuszy

Im wcześniej i im dokładniejsze informacje podacie, tym większa szansa, że uda się zdobyć pieniądze. Chodzi o to, by grantodawca wiedział, że działanie jest rzetelnie i przejrzyście zaplanowane.

W zależności od rodzaju działań i rodzaju dotacji, mogą być potrzebne dodatkowe informacje – wtedy poproszę o nie mailowo.

 1. W zdobyciu dotacji z programu Inicjatywy Młodzieżowe.

Okręg jest współorganizatorem programu Inicjatywy Młodzieżowe finansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy. W tym programie również wspieramy osoby ubiegające się o dotacje, jednak na innych zasadach niż opisane powyżej. Więcej informacji tutaj: https://mazowsze.zhr.pl/inicjatywy-mlodziezowe/

Po zdobyciu dotacji, należy w odpowiedni sposób udokumentować przeprowadzenie działania i rozliczyć wydatki. Więcej informacji tutaj: https://mazowsze.zhr.pl/jak-rozliczyc-dotacje/

Ze wszystkimi sprawami, wątpliwościami i pytaniami zachęcam do pisania na wnioski.mazowsze@zhr.pl 🙂