Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego składki członkowskie w 2021 roku wynoszą:

  1. 18 zł miesięcznie  od zucha, harcerki i harcerza, wędrowniczki i wędrownika oraz harcerki i harcerza starszego, z czego:
    • a) 10 zł przekazywane jest do Naczelnictwa,
    • b) 4 zł jest przeznaczane na pokrycie kosztów administracyjnych Okręgu Mazowieckiego ZHR oraz składki ubezpieczenia NNW,
    • c) 1 zł jest przeznaczane na potrzeby właściwego obwodu (jeśli jednostka nie podlega pod żaden obwód, kwota jest przekazywana do Okręgu),
    • d) 3 zł jest przeznaczane na potrzeby własne drużyny.

Składki zbieramy w drużynie, następnie wpłacamy za kwartał z góry do Okręgu lub odpowiedniego Obwodu.
Zaznaczamy przy tym, że warunkiem udziału jednostki w HAL 2021 jest opłacenie składek do III kwartału 2021 włącznie (termin: najpóźniej do momentu zatwierdzania wyjazdu).

Jednostki z Obwodów: Praga Południe, Ursynów, Piaseczno i Płock wpłacają składki bezpośrednio do swoich Obwodów.

Składki członkowskie mogą zostać przelane na rachunek bankowy. Lista numerów rachunków znajduje się w zakładce Kontakt.

Dane do przelewu:
Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa
Powyższe dane adresowe pozostają te same niezależnie od tego, czy wpłaca się składki na konto Okręgu czy na konto Obwodu.

Składki członkowskie miesięczne w 2021 r.

za kogo?składka za 1 osobę płacona w Okręgu/Obwodzieza ile osób?składki za
1 miesiąc
składki za
1 kwartał
gromada zuchowa15 zł12180 zł540 zł
próbna gromada zuchowa15 zł9135 zł405 zł
drużyna harcerska15 zł16240 zł720 zł
próbna drużyna harcerska15 zł13195 zł585 zł
drużyna wędrownicza15 zł8120 zł360 zł
próbna drużyna wędrownicza15 zł575 zł225 zł
zastęp samodzielny15 złxx * 15 złx *45 zł

Uwagi:

Jeśli w drużynie masz za mało osób, warto przemyśleć zmianę statusu drużyny na drużynę próbną lub samodzielny zastęp. Pamiętaj, żeby dopilnować, aby zmiana została zatwierdzona rozkazem hufcowego. Pamiętaj także, żeby poinformować Okręg lub odpowiedni Obwód.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwość ubiegania się o zwolnienie z części lub całości składki, przez poszczególne osoby.