XVIII Kadencja – Skład Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej

ZARZĄD OKRĘGU

 

Przewodniczący Zarządu Okręgu: phm. Paweł Marczuk

Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu: phm. Jan Massé

Skarbnik Zarządu Okręgu: hm. Damian Wierkiewicz

 

Członkowie:

  • hm. Barbara Kalenik  
  • pwd. Jakub Mendza
  • Stanisław Orzechowski  
  • pwd. Jacek Orłowski
  • phm. Maksymilian Psujek

 

Komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek: hm. Melania Karaś-Tęcza
Komendantka Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek: hm. Monika Kiermut – do dn. 20.10.2023 r., hm. Ewa Żebrowska – od 20.10.2023 r. 
Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:  hm. Jakub Pajkowski
Komendant Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy: hm. Karol Płocha

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

  • hm. Jan Kamiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • phm. Zuzanna Kalisiewicz – Sekretarz
  • hm. Maciej Kamiński – Członek

 

 

 

Korespondencję prosimy przekazywać na adres mailowy: [email protected] lub listownie: Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa z dopiskiem Komisja Rewizyjna Okręgu Mazowieckiego ZHR.