1% – Dziękujemy

W imieniu zuchenek, zuchów, harcerek, harcerzy, wędrowniczek, wędrowników, instruktorek i instruktorów Okręgu Mazowieckiego ZHR składamy Serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i przyjaciołom, którzy przekazali 1% naszym jednostkom.

Zebrane fundusze przyczynią się do rozwoju gromad i drużyn w Okręgu Mazowieckim ZHR. Pomogą nam wychowywać ludzi pełnych wiary, radości, odpowiedzialnych za Polskę i gotowych podjąć wyzwania otaczającego nas świata.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaufanie naszej organizacji.