Jednostki OM

Gromady zuchowe, drużyny harcerskie oraz wędrownicze należą do właściwych ze względu na teren działania hufców, które podlegają pod odpowiednie chorągwie (jednostki żeńskie z woj. mazowieckiego, oraz wszystkie jednostki męskie należące do okręgu), lub namiestnictwo (drużyny żeńskie z województwa podlaskiego).

Zapraszamy na strony internetowe chorągwi i namiestnictwa, gdzie można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat ich pracy: