Dla Rodziców – Faktury

Okręg Mazowiecki ZHR może wystawić Państwu fakturę za kolonię zuchową, zimowisko i obóz harcerski. Aby tego dokonać należy zwrócić się bezpośrednio do kadry wyjazdu, podając potrzebne dane, tj.:

  • imię i nazwisko osoby, za którą została dokonana wpłata,
  • imię i nazwisko, adres osoby na którą ma być wystawiony rachunek lub nazwa, adres i NIP firmy,
  • e-mail kontaktowy.

Po zakończeniu wyjazdu kadra jest zobowiązana przekazać do Okręgu powyższe informacje wraz z odpowiednimi potwierdzeniami niezbędnymi do wystawienia faktury.

Zaznaczamy, że w przypadku wpłaty gotówkowej należy dodatkowo dostarczyć do biura Okręgu kwit KP potwierdzający wpłatę.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Kasą Okręgu (finanse.mazowsze@zhr.pl).

Okręg Mazowiecki ZHR nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Jest podmiotowo zwolniony na podstawie art. 113 Ustawy o VAT.