ZiHeR – elektroniczne książki finansowe

System ZiHeR dla jednostek Okręgu Mazowieckiego znajduje się pod adresem:

http://ziher.zhr.pl/mazowsze


Jak założyć książkę ZiHeR dla jednostki?

Aby jednostka mogła rozliczać się przez książkę elektroniczną ZiHeR, musi:

  • być spisana w systemie spisowym ZHR,
  • posiadać status drużyny/gromady związkowej,
  • mieć wyznaczoną pełnoletnią osobę odpowiedzialną za finanse śródroczne.

Jeśli Twoja jednostka spełnia powyższe wymagania, wyślij na finanse.mazowsze@zhr.pl prośbę o założenie książki i dołącz do maila rozkaz określający status drużyny/gromady.

Jednostki próbne oraz zastępy samodzielne nie prowadzą własnych książek finansowych w systemie ZiHeR i powinny rozliczać się w ramach książki hufca lub szczepu (bądź innej jednostki, o ile zostało to ustalone z Okręgiem lub odpowiednim obwodem).

Jak otrzymać dostęp do książki jednostki w ZiHeRze?

A. Jeśli masz już konto w systemie ZiHeR, wyślij na finanse.mazowsze@zhr.pl skan podpisanego Zobowiązania Majątkowego lub protokołu przekazania jednostki i poproś o przyznanie dostępu do książki.

B. Jeśli nie masz konta w systemie ZiHeR, napisz na finanse.mazowsze@zhr.pl i zawrzyj w mailu:

  • imię i nazwisko
  • adres mailowy w domenie @zhr.pl (swój adres, nie adres jednostki!)*
  • numer telefonu
  • skan podpisanego Zobowiązania Majątkowego lub protokołu przekazania jednostki

*Instrukcja zakładania maili w domenie @zhr.pl znajduje się tutaj.