Pliki HAL i HAZ

 

Check-lista HAL 2020

 

Kadra:

Uczestnicy:

Miejsce:

Merytoryczne:

Finansowe:

Umowy zlecenia:

Transportowe:

Zakresy obowiązków:

Dot. zdrowia:

Dot. kąpieli:

Inne:

Uchwały Zarządu Okręgu dot. HAL/HAZ:

(dla osób zalogowanych na @zhr.pl)