Pliki HAL i HAZ

Check-lista HAZ 2021

Dokumenty do złożenia po HAZ 2021

(stare) Check-lista HAL 2020

Kadra:

Uczestnicy:

Miejsce:

Merytoryczne:

Finansowe:

Umowy zlecenia:

Transportowe:

Zakresy obowiązków:

Dot. zdrowia:

Dot. kąpieli:

Inne:

Uchwały Zarządu Okręgu dot. HAL/HAZ:

(dla osób zalogowanych na @zhr.pl)