Regulaminy Związkowe

Poniżej znajdziecie regulaminy obowiązujące w ZHR.

 1. Statut ZHR

Regulaminy:

 1. Regulamin Okręgu
 2. Regulamin Obwodu
 3. Regulamin Szczepu
 4. Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu
 5. Regulamin Komisji Rewizyjnej Związku
 6. Regulamin Kół Przyjaciół Harcerstwa i Członków Współdziałających
 7. Regulamin Kręgów Harcerstwa Starszego
 8. Regulamin Kręgu Instruktorskiego

HAL/HAZ:

 1. Instrukcja Organizacji Obozów i Biwaków
 2. Instrukcja w sprawie prowadzenia dokumentacji finansowej na obozach ZHR
 3. Regulamin bezpieczeństwa harcerek i harcerzy oraz majątku
 4. Współpraca ZHR z mediami (wytyczne)