XVI Kadencja – Skład Zarządu Okręgu

Zarząd Okręgu XVI kadencji - z wyboru

Przewodniczący Zarządu - Żaneta Wróbel

 • koordynacją pracy Zarządu Okręgu,
 • reprezentacją Okręgu przed władzami i instytucjami zewnętrznymi,
 • nadzorem pracy Biura Okręgu,
 • reprezentacją w Radzie Naczelnej, kontaktami z Naczelnictwem itp.
 • kontaktem z Komisją Rewizyjną Okręgu,
 • kontaktem z Obwodami i Szczepami,
 • kontaktem z Zespołem Prawnym,
 • bieżącymi zadaniami.

przewodniczaca.mazowsze@zhr.pl

Wtorki – 18:00-20:00

Skarbnik Zarządu - phm. Przemysław Lichnowski

 • nadzorem stanu finansowego Okręgu,
 • nadzorem pracy księgowości i kasy,
 • nadzorem nad sprawdzaniem dokumentacji śródrocznej i obozowej,
 • składkami oraz ubezpieczeniem Okręgu,
 • rozdzielaniem dotacji,
 • kontaktem z Komisją Rewizyjną Związku,
 • książkami finansowymi oraz kontami śródrocznymi,
 • bieżącymi zadaniami i innymi sprawami finansowymi.

skarbnik.mazowsze@zhr.pl

Wtorki – 17:00-19:00

2 kwietnia 2019 15:30-17:00

Członek Zarządu - phm. Zuzanna Wojnarowska

 • przygotowaniem i nadzorem realizacji terminarza HAL
 • koordynacją prac nad zgłaszaniem i zatwierdzaniem obozów,
 • opieką nad obozami,
 • koordynacją wizytacji obozowych,
 • koordynacją szkoleń obozowych (kurs kwatermistrzowski, kierowników itd.),
 • kontaktami z Kuratorium Oświaty.

hal.haz.maz@zhr.pl

Czwartki – 18:00-20:00

Członek Zarządu - phm. Maciej Kamiński

 • przygotowaniem i nadzorem realizacji terminarza HAZ
 • koordynacją prac nad zgłaszaniem i zatwierdzaniem zimowisk,
 • opieką nad zimowiskami,
 • koordynacją wizytacji zimowisk,
 • koordynacją szkoleń zimowiskowych (kurs kwatermistrzowski, kierowników itd.),
 • kontaktami z Kuratorium Oświaty.

hal.haz.maz@zhr.pl