XVII Kadencja – Skład Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej

ZARZĄD OKRĘGU

Przewodnicząca Zarządu Okręgu: hm. Alicja Rygier-Brzezińska

Skarbnik Zarządu Okręgu: phm. Przemysław Lichnowski

Członkowie:

  • pwd. Jan Massé – członek ds. HAL/HAZ
  • phm. Zuzanna Wojnarowska – członek ds. kształcenia
  • phm. Paweł Joński – członek ds. informatyzacji okręgu
  • phm. Adam Gąsiorowski – członek ds. HAZ (od 26.08.2020)

Komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek: hm. Dorota Kapuścińska
Komendantka Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek: phm. Monika Kiermut
Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy: hm. Wiktor Maracewicz
Komendant Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy: phm. Piotr Rydzewski

Rzecznik Prasowy Okręgu Mazowieckiego ZHR: phm. Barbara Koc

Kontakty i Dyżury ZO:
hm. Alicja Rygier-Brzezińska – przewodniczaca.mazowsze@zhr.pl, wtorki 19:00-20:00 (lub inny dzień po umówieniu się)
phm. Przemysław Lichnowski – skarbnik.mazowsze@zhr.pl, wtorki 17:00-19:00
pwd. Jan Massé – hal.haz.maz@zhr.pl, wtorki 18:30-20:00 (zdalnie)
phm. Zuzanna Wojnarowska – z.wojnarowska@zhr.pl, po umówieniu się
phm. Paweł Joński – pawel.jonski@zhr.pl, wtorki 18:00-21:00 (zdalnie)

 

KOMISJA REWIZYJNA

phm. Jan Michna – przewodniczący
hm. Jan Badowski – członek
phm. Maria Leniarska – sekretarz

Korespondencję prosimy przekazywać na adres mailowy: rewizyjna.mazowsze@zhr.pl lub listownie: Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa z dopiskiem Komisja Rewizyjna Okręgu Mazowieckiego ZHR.