Nowe karty uczestników i uczestników dorosłych

Druhny i Druhowie,
Wrzuciliśmy na naszą stronę nowe karty uczestników i uczestników dorosłych. Zmianę wzoru karty wymogły przepisy „RODO”, a także uwagi instruktorów po ostatnim HAL. Wzory zostały zatwierdzone przez Naczelnictwo, więc można już ich używać.
Zmiany:
  • poprawiony układ,
  • pola do wypełnienia przez rodziców są ciemniejsze,
  • jeden podpis rodziców zamiast 6,
  • doprecyzowane, kiedy dane pole należy wypełniać, a kiedy nie,
  • inne drobne udoskonalenia,
Z przykrych konieczności:
– W oświadczeniu rodziców w trzech ostatnich polach musi zostać zaznaczone „wyrażam/nie wyrażam zgody”.
Karty znajdziecie w plikowni w zakładce Pliki HAL i HAZ