Kurs kwatermistrzowski HAL/HAZ 24-25.11.2018 r.

W dniach 24-25 listopada odbędzie się kurs kwatermistrzowski przed HAZ 2019. Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 r.ż. Pierwszeństwo mają osoby, które podczas HAZ 2019 będą pełnić funkcję kwatermistrzowską.

Kurs odbędzie się w siedzibie Okręg, w godzinie 9:00-17:00. Obowiązkowe są oba dni szkolenia.