Harcerze, szkoły, samorządy… Da się współpracować! (Projekt zakończony)

Projekt „Harcerze, szkoły, samorządy… Da się współpracować!”, polegający na zbadaniu wzajemnych oczekiwań, potencjałów i ograniczeń organizacji harcerskich i samorządów. Jego celem było opracowanie konkretnych propozycji dotyczących współpracy, tak aby była ona optymalna i jak najpełniej odpowiadała na potrzeby obu stron. W ramach projektu harcerze przeprowadzali wywiady z dyrektorami szkół, przedstawicielami samorządów i decydentami w zakresie polityki młodzieżowej, przeprowadzali także ankiety wśród instruktorów i drużynowych Okręgu Mazowieckiego. Wyniki badań dotyczące ujawnionych oczekiwań, problemów i możliwości zostały opracowane i przeanalizowane, a na ich podstawie przygotowane propozycje rozwiązań i rekomendacje, które zostaną poddane analizie prawnej.

Na koniec programu zostało przeprowadzone spotkanie z decydentami mającymi wpływ na politykę młodzieżową, gdzie przygotowane rekomendacje zostały poddane dyskusji.
EU flag-Erasmus+_vect_POS-m

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.