XV Kadencja – Skład Zarządu Okręgu oraz Komisji Rewizyjnej Okręgu

Skład Zarządu Okręgu – XV kadencji

W skład Zarządu Okręgu XV kadencji wchodzi 5 osób z wyboru oraz komendanci Mazowieckiej Chorągwi Harcerek, Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek i Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.


phm. Maciej Kamiński HR – Przewodniczący Zarządu Okręgu

W zarządzie zajmuje się:

 • koordynacją pracy Zarządu Okręgu,
 • reprezentacją Okręgu przed władzami i instytucjami zewnętrznymi,
 • nadzorem pracy Biura Okręgu,
 • reprezentacją w Radzie Naczelnej, kontaktami z Naczelnictwem itp.
 • kontaktem z Komisją Rewizyjną Okręgu,
 • kontaktem z Obwodami i Szczepami,
 • kontaktem z Zespołem Prawnym,
 • bieżącymi zadaniami.

przewodniczacy.mazowsze@zhr.pl


hm. Agnieszka Świercz HR– Skarbnik Zarządu Okręgu

W zarządzie zajmuje się:

 • nadzorem stanu finansowego Okręgu,
 • nadzorem pracy księgowości i kasy,
 • nadzorem nad sprawdzaniem dokumentacji śródrocznej i obozowej,
 • składkami oraz ubezpieczeniem Okręgu,
 • rozdzielaniem dotacji,
 • kontaktem z Komisją Rewizyjną Związku,
 • książkami finansowymi oraz kontami śródrocznymi,
 • bieżącymi zadaniami i innymi sprawami finansowymi.

skarbnik.mazowsze@zhr.pl


Maja Odolińska – Członek Zarządu Okręgu
Koordynator HAL/HAZ

W zarządzie zajmuje się:

 • przygotowaniem i nadzorem realizacji terminarza HAL/HAZ,
 • koordynacją prac nad zgłaszaniem i zatwierdzaniem obozów/zimowisk,
 • opieką nad obozami/zimowiskami,
 • koordynacją wizytacji obozowych,
 • koordynacją szkoleń obozowych (kurs kwatermistrzowski, kierowników itd.),
 • kontaktami z Kuratorium Oświaty.

maja.odolinska@zhr.pl


Grzegorz Tkaczyk HR – Członek Zarządu Okręgu

W zarządzie zajmuje się:

 • nadzorem pozyskiwania i rozliczania dotacji,
 • pracą nad zasadami inwentaryzacji sprzętu (w porozumieniu z KRZ),
 • nadzorem i wspieraniem KPH,
 • pracą nad systemem archiwizacji dokumentów Okręgu.

hm. Alicja Dziewanowska HR – Komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek

phm. Monika Kiermut HR – Komendantka Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek

hm. Jan Pastwa HR – Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy

hm. Przemysław Zyra – Komendant Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy

 

Skład Komisji Rewizyjnej Okręgu – XV kadencji

phm. Ewa Druzgalska HR

phm. Katarzyna Dobrucka HR

pwd. Krzysztof Korobczuk HR