Usługi IT w Okręgu

Mail @zhr.pl

Jeśli jesteś instruktorką/rem Okręgu Mazowieckiego ZHR, masz prawo do założenia sobie skrzynki mailowej w domenie @zhr.pl – jest to polecane, w szczególności przy sprawowaniu funkcji, na której często należy korzystać z e-maila (np. komendant wyjazdu). Dodatkowo, każda jednostka organizacyjna ZHR może posiadać swoje konto mailowe, wykorzystywane do korespondencji służbowej.

Strona www

Każdej jednostce organizacyjnej ZHR (oraz jednorazowym akcjom) przysługuje prawo do posiadania strony www w domenie zhr.pl. Na stronach domyślnie wgrywany jest WordPress.

Konta e-mailowe w domenie zhr.pl

Zakładaniem kont e-mailowych w domenie zhr.pl w Okręgu Mazowieckim ZHR zajmuje się Bartosz Kopeć. Aby uzyskać konto należy napisać wiadomość na adres:  bartek.kopec@zhr.pl .

Szczegóły dotyczące zakładania kont i korzystania z usług IT w ZHR są dostępne na stronie: https://matrix.zhr.pl/