Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty – wprowadzenie

Kilka informacji o zgłaszaniu.

21 dni przed… czyli? Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty musi zostać wysłane na 21 dni przed wyjazdem licząc, że 21 dzień to dzień przed wyjazdem, a nie dzień wyjazdu.

Dokumenty?

 1. Wyjazdy, które jadą do ośrodków wypoczynkowych lub schronisk:
  wymagane dokumenty dodatkowe: opinia straży pożarnej o możliwości przeprowadzenia wypoczynku
 2. Wyjazdy, które jadą do szkół, internatów, szkolnych schronisk (!)
  wymagane dokumenty dodatkowe: brak
 3. Wyjazdy, które jadą do agrosturystyk lub do okazjonalnie używanych do wypoczynku (typu chaty studenckie lub bazy harcerskie)
  wymagane dokumenty dodatkowe: opinia straży pożarnej o możliwości przeprowadzenia wypoczynku oraz szkic poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych do noclegów, stołówki, pomieszczeń do zajęć i sanitariatów
 4. Obozy stałe
  wymagane dokumenty dodatkowe: opinia straży pożarnej o możliwości przeprowadzenia wypoczynku oraz szkic sposobu zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, sanitariatów oraz miejsca ambulatorium.
 5. Wyjazdy wędrowne:
  wymagane dokumenty dodatkowe: mapa z zaznaczoną trasą wędrówki, adresami i terminami noclegów.
 6. Wyjazdy zagraniczne (stałe i wędrowne):
  wymagane dokumenty dodatkowe: mapa z zaznaczonymi miejscami noclegów, polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia

ZGŁASZAMY