Zgłoszenie do KO – część 1

Po zalogowaniu wybieramy: 


Po wczytaniu strony wybieramy interesujące nas zgłoszenie:

Zajmiemy się dwiema opcjami: