Zespół gospodarczy

Jako Zespół Gospodarczy zajmujemy się przeprowadzaniem Kursu kwatermistrzowskiego HAL/HAZ i Kursu finansów śródrocznych.
Chętnie odpowiemy także na ewentualne pytania dotyczące prowadzenia śródrocznej dokumentacji finansowej jednostek i dokumentacji finansowej w trakcie HAL/HAZ.

Członkowie Zespołu Gospodarczego:
phm. Alicja Rygier – Przewodnicząca ZG

hm. Hanna Turkowska
(z domu Koprowska)

phm. Anna Kulesza

pwd. Justyna
Niemczynowicz

wędr.
Aleksandra Grzybowska

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

 🙂
hm. Jan Badowski

ćw. Jan Miklas

phm. Wiktor Wieczorek

HO Paweł Kowalczyk pwd. Maciej Domosud
e-mail

e-mail

e-mail

e-mail e-mail
pwd. Adam Gąsiorowski
e-mail