Wyjazdy z innymi okręgami

Jeżeli drużyna jedzie na obóz, który rozliczany jest w innym okręgu, niż ten, do którego należy, wówczas nie może otrzymywać z budżetu obozu żadnych środków finansowych (np. salda poobozowego), ani nie może zasilać budżetu obozu środkami własnymi (np. w celu dofinansowania uczestnika z kasy drużyny).

Zasady zatwierdzania pod względem programowym nie ulegają w takiej sytuacji żadnej zmianie – w dalszym ciągu wymagane jest zatwierdzenie planu pracy przez hufcową/hufcowego oraz całego wyjazdu przez komendantkę/komendanta chorągwi/namiestnictwa.

Pod względem finansowo-organizacyjnym, obóz zatwierdzany jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym okręgu, przy czym w razie potrzeby może on się zwrócić do biura Okręgu Mazowieckiego w celu uzyskania wymaganych informacji (np. o niezaleganiu ze składkami członkowskimi drużyn i instruktorskimi kadry).

Ponadto, prosimy o przesłanie informacji o tym, z jakim okręgiem drużyna jedzie na obóz/kolonię na adres e-mail mazowsze@zhr.pl.