HAL – Umowy zlecenie

Umowa zlecenie krok po kroku 🙂

  1. Komendant / kwatermistrz umieszcza na dropboxie, w katalogu „Umowy”, pliki z informacjami o osobie, która będzie zatrudniana na umowę zlecenie (imię i nazwisko, pełniona funkcja na wyjeździe, kwota brutto lub netto, termin i miejsce obozu, imię i nazwisko komendanta). Do wiadomości należy dołączyć również skan podpisanego oświadczenia do umowy zlecenie (oświadczenie można pobrać tutaj).
  2. Biuro okręgu oraz księgowość przygotowują umowę.
  3. Biuro okręgu umieszcza na dropboxie informacje w katalogu „Umowy” o kwocie podatku od umowy, którą należy wpłacić na konto okręgu: 65 2130 0004 2001 0291 1139 0001 w tytule podając nazwisko komendanta obozu oraz za kogo płacony jest podatek – np: „podatek – kom. A. Abacki za ratownika wodnego”.
  4. Po okazaniu dowodu wpłaty (np. wyciąg bankowy, potwierdzenie przelewu) oraz przekazaniu oryginału oświadczenia do umowy zlecenia komendant, kwatermistrz lub inna osoba odbierają podpisaną i wyliczoną umowę (w dwóch egzemplarzach). Potwierdzenie przelewu można także umieścić na Dropboxie, w katalogu Umowy.
  5. Osoba zatrudniana podpisuje umowę (oraz, po odebraniu wypłaty, rachunek na odwrocie); jeden egzemplarz podpisanych umowy i rachunku kwatermistrz umieszcza w dokumentacji finansowej.

O czym należy pamiętać?

  • nie używamy już starych druków umowy zlecenia – umowa jest wypełniana i drukowana tylko i wyłącznie przez biuro Okręgu
  • każda zatrudniana osoba musi wypełnić oświadczenie do umowy zlecenia (oświadczenie można pobrać tutaj). Warto dopilnować, aby osoba zatrudniana dokładnie wypełniła Oświadczenie – jeśli jest studentem, jest zatrudniona gdzie indziej lub pracuje na umowę zlecenie. Dzięki tym informacjom mogą być naliczane inaczej składki na ZUS i podatek!
  • umowa nie będzie wydawana bez przedstawienia dowodu opłaty podatków i składek oraz przekazania oryginału oświadczenia do umowy zlecenia
  • po odebraniu umowy musi ją jeszcze podpisać osoba zatrudniana!
  • umowę oraz podatek od umowy w książce finansowej księgujemy w kategorii „wynagrodzenia”.