Uchwała Naczelnictwa o czasowe ograniczenie działań jednostek w związku z zagrożeniem Koronawirusa

Z dniem dzisiejszym (11 marca 2020) Naczelnictwo ZHR wstrzymuje bezpośrednie spotkania zastępów, drużyn i gromad do dnia 29 marca 2020 roku włącznie. Tym samym Naczelnictwo ZHR zarządza odwołanie wszystkich zbiórek, wycieczek, biwaków, kursów itp.
Prosimy o zastosowanie się do zaleceń Naczelnictwa i zachowanie ostrożności i rozwagi, a także dbanie o siebie i swoje otoczenie!

Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 366/1
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia działań jednostek ZHR

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz decyzjami władz państwowych Naczelnictwo ZHR uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem dzisiejszym Naczelnictwo ZHR wstrzymuje bezpośrednie spotkania zastępów, drużyn i gromad do dnia 29 marca 2020 roku włącznie. Tym samym Naczelnictwo ZHR zarządza odwołanie wszystkich zbiórek, wycieczek, biwaków, kursów itp.

§ 2

Naczelnictwo zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiej działalności organizacyjnej, niezbędnej do funkcjonowania jednostek ZHR.

§ 3

W poczuciu podtrzymania wspólnoty i braterstwa, Naczelnictwo zachęca wszystkich przełożonych do podtrzymania kontaktu ze swoimi wychowankami, także przy użyciu różnorodnych narzędzi współczesnej technologii. W tej szczególnej sytuacji daje to możliwość prowadzenia pracy metodyczno-wychowawczej alternatywnymi sposobami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 roku.