Ubezpieczenie

Polisa NNW – Okręgu Mazowieckiego ZHR Polisa OC – ZHR
Ubezpieczyciel: Colonnade Insurance Ubezpieczyciel: PZU
Numer polisy: 4020200279 Numer polisy: 1011989767
Daty krańcowe: 1.04.2018 r. – 31.03.2019 r. Daty krańcowe: 1.03.2018 r. – 28.02.2019 r.

Od stycznia 2015 r. Okręg Mazowiecki ZHR ubezpiecza wszystkich członków od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w ramach składki członkowskiej i instruktorskiej.

Zgłaszanie wypadku do Okręgu:
Wypadek należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zdarzenia, na wstępnym formularzu zgłoszenia wypadku, przesyłając go na adres: mazowsze@zhr.pl.
Formularz powinien zostać wypełniony dokładnie z podaniem wszystkich ważnych informacji.