Rozliczenie dokumentacji śródrocznej jednostki za rok 2020

Na koniec każdego roku kalendarzowego jednostki składają dokumentację finansowo-gospodarczą do rozliczenia w Okręgu lub Obwodzie.

Zapisy na rozliczanie jednostek bezpośrednio w Okręgu Mazowieckim ZHR prowadzimy elektronicznie – jeśli nie dostałeś/aś informacji o rozliczeniu jednostki, napisz na finanse.mazowsze@zhr.pl.

Jednostki należące do Obwodów Praga Południe, Ursynów i Płock rozliczają dokumentację w swoich obwodach (terminy uzgadniacie indywidualnie).

Jednostki biorące udział w HAZ 2021 powinny złożyć dokumentację przed zatwierdzaniem wyjazdu (maksymalnie do 4 grudnia dla zimowisk w przerwie świątecznej oraz do 21 grudnia dla zimowisk odbywających się w ferie zimowe).


Co musi znaleźć się w dokumentacji jednostki?

  • Zobowiązanie Materialne komendanta jednostki (drużynowy/hufcowy/szczepowy/…) oraz ewentualnie kwatermistrza jednostki
  • podpisany wydruk książki finansowej  z programu ZiHeR (wszystkie pozycje)
  • wydrukowane i podpisane sprawozdanie finansowe z programu ZiHeR
  • wydrukowane i podpisane sprawozdanie finansowe 1% z programu ZiHeR (jeśli dotyczy)
  • opisane i podpisane przez komendanta i kwatermistrza wszystkie dokumenty księgowe (faktury, KP itd.), ułożone w odpowiedniej kolejności, spięte w skoroszycie lub „wąsach”, bez koszulek!

Jeśli jednostka korzysta z konta bankowego:

  • podpisany wydruk książki bankowej  z programu ZiHeR
  • dokumenty książki bankowej (wyciągi + faktury itd.)

Jeśli jednostka posiada wyposażenie:

  • wydruk książki inwentarzowej (całość posiadanego inwentarza)
  • spis z natury (inwentarzowy) według stanu na 31 grudnia 2020 roku
  • spis z natury (sprzętu małowartościowego) według stanu na 31 grudnia 2020 roku

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania dokumentacji zostały rozesłane mailowo (w formie checklisty) do osób odpowiedzialnych za książki finansowe.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt na finanse.mazowsze@zhr.pl (lub z odpowiednim obwodem).