Praca Biura Okręgu Mazowieckiego ZHR w dniach 14 – 15 stycznia

Informujemy, że dnia 14 oraz 15 stycznia br. Marta Szymańska, zajmująca się Biurem Okręgu Mazowieckiego ZHR będzie nieobecna w pracy.
Wszelkie sprawy do Biura Okręgu prosimy kierować na adres e-mail: mazowsze@zhr.pl.
Godziny pracy Wiktorii Persińskiej oraz pozostałych działów pozostają bez zmian.