Pogotowie Harcerek i Harcerzy Okręgu Mazowieckiego ZHR

Druhny i Druhowie,

informujemy, że został powołany sztab Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR w naszym Okręgu i pozostaje w stałym kontakcie ze Sztabem Głównym PHH ZHR.

Sztab Okręgu nawiązał kontakt z władzami miasta, województwa i sanepidami. Ze względu na to, że sytuacja jest poważna, nasze działania powinny być przemyślane, dlatego czekamy na wytyczne w gotowości do podjęcia służby. Osoby odpowiedzialne w Chorągwiach/Namiestnictwie zbierają chętne do działania harcerki i harcerzy.

Wszelkie informacje dotyczące pogotowia będziemy aktualizować w powstałej zakładce Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR, więcej o idei i służbie pogotowia możecie przeczytać na stronie ZHR. 

Czuwajmy w gotowości do służby! 

Sztab Pogotowia Harcerek i Harcerzy Okręgu Mazowieckiego ZHR 

phm. Jakub Nowak – koordynator Okręgu

Hm. Melania Karaś-Tęcza – Mazowiecka Chorągiew Harcerek

Phm. Ignacy Sakiewicz – Mazowiecka Chorągiew Harcerzy

Pwd. Wojciech Derkowski – Północno-wschodnia Chorągiew Harcerzy

Pwd. Zuzanna Reszczyńska – Północno-wschodnie Namiestnictwo Harcerek

e-mail: phh.maz@zhr.pl, pogotowie.maz@zhr.pl