Kurs kwatermistrzów HAL/HAZ w dniach 23-24.02.2019

W dniach 23-24.02.2019 odbędzie się kurs kwatermistrzowski przed HAL 2019.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 r.ż.
Pierwszeństwo mają osoby, które podczas HAL 2019 będą pełnić funkcję kwatermistrzowską.
Kurs odbędzie się w siedzibie Okręg, w godzinie 9:00-17:00. Obowiązkowe są oba dni szkolenia.