Koronawirus

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej 2020 obowiązują szczególne wymogi sanitarne. Opis tych wymagań zawarty jest w kilku różnych dokumentach, które znajdziecie poniżej.

Wytyczne MEN, GIS i MZ

W dniu 29 maja 2020 r. zostały opublikowane wytyczne sanitarne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. Dotyczą one wszystkich form wypoczynku: obozów stacjonarnych, obozów wędrownych, kolonii, biwaków i półkolonii.

 

Więcej informacji  znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W dniu 3 czerwca 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował zaktualizowaną instrukcję sanitarną dla stacjonarnych obozów pod namiotami. Ten dokument nie jest opracowany wyłącznie na czas epidemii, ale będzie obowiązywał także po jej ustaniu. GIS opublikował także aneks do tej instrukcji, który uzupełnia ją o wymagania na czas epidemii koronawirusa.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie ZHR oraz na stronie GIS.

Aktualizacja
W dniu 10 czerwca 2020 r. Naczelnictwo ZHR przyjęło uchwałę, która wprowadza zasady  bezpieczeństwa, które obowiązują w trakcie wszystkich akcji organizowanych w trakcie tegorocznego HAL-u przez jednostki ZHR. Załącznikami do tych zasad są:
  • Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika – ten załącznik powinien zostać oddany razem z kartą kwalifikacyjną uczestnika; jednak jeśli rodzice oddali już karty uczestników, dopuszcza się, żeby załącznik został oddany w późniejszym terminie, a w ostateczności – w dniu wyjazdu.
  • Załącznik do karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika – ten załącznik również powinien zostać oddany razem z kartą kwalifikacyjną uczestnika. Załącznik został przygotowany w dwóch wariantach: pierwszy wypełniają osoby bez chorób przewlekłych, a drugi osoby z chorobami przewlekłymi.
  • Oświadczenie członka kadry – musi ono zostać podpisane przez każdego członka kadry (komendanta, kwatermistrza, wychowawców, opiekę medyczną, ratowników wodnych, kucharkę, kierowcę itd.) najpóźniej w dniu wyjazdu (zachęcamy jednak do zebrania tych oświadczeń z większym wyprzedzeniem). Oświadczenie zostało przygotowane w dwóch wariantach: pierwszy wypełniają osoby bez chorób przewlekłych, a drugi osoby z chorobami przewlekłymi.
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika w dniu wyjazdu – bez takiego podpisanego oświadczenia, żaden uczestnik nie może zostać przyjęty na wypoczynek. Uczulcie na to w szczególności harcerki i harcerzy, którzy na zbiórkę na wyjazd przyjdą sami / z dziadkami / rodzeństwem, żeby wzięli ze sobą oświadczenia podpisane przez rodziców.
  • Oświadczenie pełnoletniego uczestnika w dniu wyjazdu – dopóki nie otrzymacie takiego oświadczenia, nie możecie przyjąć pełnoletniego uczestnika na wypoczynek.
 Więcej informacji znajdziecie na stronie ZHR.
Ministerstwo Rozwoju w konsultacji GIS opracowało wytyczne dla obiektów noclegowych. Za ich przestrzeganie odpowiada właściciel ośrodka, jednak kadra wypoczynku powinna sprawdzić, czy ośrodek na pewno działa zgodnie z nimi.

Wytyczne dotyczące świętowania niedzieli na obozach w czasie pandemii.

Skrypt Niedzielnej Modlitwy Harcerskiej

Wytyczne to kilka sugestii, podpowiedzi, wskazań i kanonicznych interpretacji dla komendantów.
Skrypt Niedzielnej Modlitwy Harcerskiej zawiera podstawowy schemat nabożeństwa niedzielnego. Nabożeństwo to można odprawić wspólnie jeżeli nie będzie możliwy przyjazd kapelana, a przez to uczestniczenia we wspólnej Eucharystii.