Inicjatywy Młodzieżowe – edycja 2018/2019

IM-logo3Z radością informujemy, że rozpoczynamy realizację kolejnej edycji programu Inicjatywy Młodzieżowe finansowanego przez Biuro Edukacji M. St. Warszawy. Program ten realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Harcerskim. Ma on na celu wsparcie pomysłów i działań nieformalnych grup młodzieży.

Grant ten nie jest przeznaczony na zaplanowane wcześniej działania, ale będzie on na bieżąco dzielony i przyznawany na konkretne, zgłaszane przez Was w trakcie roku inicjatywy. Dotacja skierowana jest do grup młodzieży (nie tylko do harcerzy) uczącej się w Warszawie w klasach VII, VIII i w oddziałach gimnazjalnych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Z grantu finansowane będą pomysły do 3000 zł. Z ofertą w szczególności powinny zapoznać się zastępy zastępowych oraz drużyny wędrowniczek i wędrowników. Komisja spotyka się i decyduje o finansowaniu inicjatyw na początku każdego miesiąca. Wszelkie szczegóły, zasady przyznawania dotacji, wzór wniosku itp. znajdziecie na tej stronie. Tam również podane są nazwiska doradców, którzy pomogą Wam dobrze skonstruować wniosek.

Zapraszamy!

szyld_herb_syr_pol