HAZ 2024 – wyjazdy z innymi Okręgami

Drużyna z Okręgu Mazowieckiego ZHR jedzie na zimowisko organizowane przez inny okręg ZHR

Zasady zatwierdzania pod względem programowym nie ulegają w takiej sytuacji żadnej zmianie – wymagane jest zatwierdzenie planu pracy przez hufcową/hufcowego oraz całego wyjazdu przez komendantkę/komendanta chorągwi, do której należy dana drużyna.

Pod względem finansowo-organizacyjnym zimowisko zatwierdzany jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym okręgu. W razie potrzeby kadra może zwrócić do biura Okręgu Mazowieckiego w celu np. wystawienia zaświadczeń instruktorskich.

Ponadto, każda drużyna jadąca na zimowisko z innym okręgiem ZHR ma obowiązek opłacenia składek członkowskich do końca kwartału, w którym kończy się ten wyjazd oraz złożenia dokumentacji śródrocznej za poprzedni rok.

Każda drużyna z Okręgu Mazowieckiego, która planuje wziąć udział w zimowisku organizowanym poza naszym okręgiem, musi wypełnić formularz: https://forms.gle/2nbiaudAgVyNNkZE6

 

Drużyna z innego okręgu jedzie na wyjazd organizowany przez Okręg Mazowiecki ZHR

Zasady zatwierdzania pod względem programowym nie ulegają w takiej sytuacji żadnej zmianie – wymagane jest zatwierdzenie planu pracy przez hufcową/hufcowego oraz całego wyjazdu przez komendantkę/komendanta chorągwi, do której należy dana drużyna. Z przyczyn technicznych, komendanci chorągwi i hufców spoza Okręgu Mazowieckiego nie mają dostępu do arkusza zatwierdzania. W związku z tym, to zatwierdzenie może być potwierdzone na przykład drogą mailową i potwierdzone w arkuszu zatwierdzania przez zatwierdzającego.

Do zatwierdzenia takiego wyjazdu konieczne jest uzyskanie zgody zarządu okręgu, do którego należy dana jednostka (określa to par. 6 ust. 3 Instrukcji w sprawie organizacji obozów i biwaków ZHR).

Po zakończeniu wyjazdu możliwe jest przekazanie przelewem salda poobozowego jednostkom z innego okręgu. Takie przekazanie następuje jednak na szczególnych zasadach, opisanych w rozdziale 2.5.6.7 skryptu kwatermistrzowskiego HAL/HAZ. Nie ma możliwości przekazania wyposażenia jednostkom z innych okręgów.