HAZ 2024 – pilotaż systemu motywacji i wsparcia kadr

Pilotaż systemu motywacji i wsparcia kadr podczas HAZ 2024

 

Co z tego wynika?

 • koniec żółtych i czerwonych kartek,
 • możliwość zdobycia odznaki “Złotego HAZu”,
 • rywalizacja z innymi wyjazdami o rzetelne i terminowe przygotowanie wyjazdu

 

Jak to działa?

 1. Od teraz w terminarzu kolumna “Opóźnienie (dni)” została zamieniona na “Tempo”:
  • Wykonaliście zadanie 5 dni przed terminem? W kolumnie pojawi się 5.
  • Spóźniliście się z zadaniem 1 dzień? W kolumnie pojawi się -1.
  • Z wszystkich zadań, które zależą od Was (11) jest wyciągana średnia i jest to tempo wyjazdu. Im większe tym lepiej!
 2. Dodatkowo w terminarzu przyznawane są Okręgoleony za wykonanie zadań zgodnie z tabelą:
Zadanie >7 dni przed terminem 3-7 dni przed terminem < 3 dni przed terminem
Zgłoszenie wyjazdu do Okręgu

1

Wypełnienie listy kadry wychowawczej 5 3 1
Zgłoszenie preliminarza finansowego do zatwierdzenia 6 3 1
Złożenie wniosku o nadanie dostępu do konta bankowego i wydanie karty płatniczej 3 2 1
Wypełnienie zgłoszenia do Kuratorium Oświaty i wgranie na dysk Google niezbędnych dokumentów 12 8 5
Wgranie zatwierdzonych PP drużyn na dysk 9 6 3
Zatwierdzenie merytoryczne 12 9 6
Zatwierdzenie finansowo-organizacyjne 12 9 6
Złożenie dokumentacji finansowej 9 6 3
Złożenie dokumentacji merytorycznej 9 6 3
Finalne rozliczenie wyjazdu (finansowe) 25 20 15
Finalne rozliczenie wyjazdu (merytoryczne) 25 20 15

 

Złoty HAZ:

 • Zdobycie minimum 61 punktów
 • Tempo wyjazdu większe lub równe 2