HAZ 2024 – pełnomocnictwa

Komendant/ka zimowiska może otrzymać pełnomocnictwo do podpisywania umów dotyczących wyjazdu w imieniu Okręgu. Takie pełnomocnictwo jest potrzebne np. do podpisania umowy na ośrodek, autokary, czy wynajem samochodu. W razie potrzeby, takie pełnomocnictwo może zostać wystawione także dla innej osoby z kadry wyjazdu.
Jeżeli potrzebujesz pełnomocnictwa, to zgłoś się w tej sprawie do Justyny Chyc z Biura Okręgu, najlepiej wysyłając e-mail na adres [email protected].
W wiadomości tej należy podać:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania (z kodem pocztowym)
  • numer PESEL
  • serię i numer dowodu osobistego
Na wystawienie pełnomocnictwa trzeba zazwyczaj poczekać około tygodnia (Zarząd Okręgu podpisuje je zazwyczaj we wtorki).
Pamiętaj: umowy dotyczące zimowiska zawsze zawierane są pomiędzy Okręgiem a usługodawcą, a nie pomiędzy komendantem a usługodawcą!