HAZ 2024 – lista wymaganych dokumentów

Lista dokumentów do zatwierdzania

Lista dokumentów wymaganych do zatwierdzenia finansowo-organizacyjnego wyjazdu HAZ 2024:

 1. Wypełnione zgłoszenie wypoczynku do Kuratorium Oświaty
 2. Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty
 3. Pozytywna opinia Państwowej Straży Pożarnej o obiekcie, w którym odbywa się wyjazd (dla wyjazdów stacjonarnych)
 4. Umowa z właścicielem obiektu (ośrodek / schronisko / szkoła)
 5. Lista odpłatności
 6. Lista uczestników
 7. Lista kadry
 8. Kompletnie wypełnione karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników
 9. Zaświadczenie z KRK dla komendanta
 10. Orzeczenie lekarskie dla komendanta
 11. DD komendanta
 12. ZM komendanta
 13. Dokumenty potwierdzające uprawnienia komendanta – zaświadczenie phm./hm. albo kurs kierowników + dyplom ukończenia szkoły średniej + zaświadczenie o trzyletnim stażu
 14. ZM kwatermistrza
 15. Zaświadczenie z KRK dla każdego wychowawcy
 16. Orzeczenie lekarskie dla każdego wychowawcy
 17. DD każdego wychowawcy
 18. Dokumenty potwierdzające uprawnienia wychowawców – zaświadczenie instruktorskie albo kurs wychowawcy + dyplom ukończenia szkoły średniej
 19. Umowy cywilno-prawne innych członków kadry (umowy wolontariackie, umowy zlecenia)
 20. Dokumenty uprawnień specjalistycznych kadry (np. ratownika wodnego, przewodnika górskiego)
 21. Orzeczenia lekarskie kadry (tam, gdzie jest potrzeba, w szczególności dla kadry pracującej z żywnością)

Ponadto wymagane będzie:

 1. Przedstawienie koncepcji transportu uczestników
 2. Przedstawienie koncepcji wywozu śmieci
 3. Przedstawienie zatwierdzonego preliminarza
 4. Zebranie 70% wpłat uczestników
 5. Założony zeszyt zaliczek
 6. Przedstawienie książki kasowej i bankowej z zaksięgowanymi wpływami i bieżącymi wydatkami
 7. Przelanie kosztów administracyjnych do okręgu (7%)
 8. Informacja o sprawdzeniu wszystkich członków kadry w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 9. Informacja o opłaceniu składek instruktorskich za 2022 rok (wszyscy instruktorzy)
 10. Informacja o opłaceniu składek członkowskich przez wszystkie jednostki do końca kwartału, w którym kończy się wyjazd (tzn. do końca I kw. 2023 lub IV kw. 2022)
 11. Informacja o zaliczeniu weryfikacji kwatermistrzowskiej przez kwatermistrza

W związku z

 • sytuacją epidemiczną w kraju
 • uzyskaniem dotacji dla wyjazdu

mogą być wymagane także inne dokumenty z tym związane.

Braki w dokumentach

W razie jakichkolwiek braków należy przedstawić osobie zatwierdzającej wyjazd wykonalny plan ich uzupełnienia. Plan musi mieścić się w ramach czasowych wymaganych przepisami państwowymi i związkowymi (np. zgłoszenie do Kuratorium Oświaty z odpowiednim wyprzedzeniem). Plan nie powinien przekraczać terminów wyznaczonych w kalendarzu HAZ.

Co gdzie zostaje

Dokumenty zostające w Okręgu/Obwodzie:

 1. oryginały DD
 2. oryginały ZM
 3. wydrukowana lista kadry, podpisana przez komendanta

Do dokumentacji wyjazdu trafią:

 1. kopie DD
 2. kopie ZM
 3. wszystkie pozostałe dokumenty wyjazdu