HAZ 2024 – kalendarz dla wyjazdów organizowanych w przerwie świątecznej

Przygotowanie
wrzesień
Planowanie wyjazdu
W tym czasie należy przygotować ramy organizacyjne wyjazdu i przygotować podstawowe informacje - miejsce, termin, komendant, kwatermistrz, lista jednostek, szacunkowa liczba osób.
do 1 października
Zgłoszenie wyjazdu przez formularz
Za pomocą formularza zgłaszamy wyjazd, podając dane, które są potrzebne do dalszego procesowania w Okręgu. Wszelkie zmiany będzie można nanieść w utworzonym raporcie przedobozowym.

Do zgłoszenia wyjazdu wymagany jest e-mail w domenie @zhr.pl. O tym, jak go założyć, przeczytasz TUTAJ.

Jeśli już na tym etapie planujesz organizację wyjazdu w ferie - zgłoś się do tego terminu, a Zarząd wcześniej zawnioskuje o powołanie komendanta i kwatermistrza.
do 8 października
Utworzenie folderów wyjazdów na Dysku Google przez Biuro Okręgu
Foldery zostaną utworzone i udostępnione na maile podane w formularzu zgłoszeniowym.
21-22 października
Srebrny Kurs Kwatermistrzowski
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:
- ukończenie 17 r.ż.

Informacje organizacyjne będą wysłane tydzień przed kursem.

Zapisy na kurs
do 22 października
Wypełnienie listy kadry w raporcie przedobozowym
Należy wypełnić listę kadry w raporcie przedobozowym na Dysku Google. Jest to konieczne, żeby na czas otrzymać zaświadczenia o wolontariacie potrzebne do zwolnienia z opłat przy pobieraniu wypisu z KRK oraz zaświadczenia o byciu instruktorem. Po uzupełnieniu należy wysłać maila na [email protected].
Zgłoszenie preliminarza finansowego do zatwierdzenia
Po jego opracowaniu, należy poinformować zatwierdzającego wyjazd z ramienia Okręgu/Obwodu, że jest on gotowy do sprawdzenia.
Złożenie wniosku o dostęp do konta bankowego i karty płatniczej
Na stronach 3 i 4 instrukcji dostępna jest informacja jak uzyskać dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz jak otrzymać kartę bankową.
25 października
Zaświadczenia instruktorskie i do KRK gotowe do odbioru w siedzibie Okręgu
Jeżeli komendant do 22 października wypełni listę kadry, to będzie mógł odebrać zaświadczenia.
26 października (czwartek)
Odprawa dla komendantek, komendantów, kwatermistrzyń i kwatermistrzów z koordynatorem HAZ
(I termin – w tygodniu)

W trakcie odprawy przypomnimy sobie zasady zatwierdzania wyjazdów. Będzie to też okazja do omówienia ew. wątpliwości z koordynatorem HAZ.
28 października (sobota)
Odprawa dla komendantek, komendantów, kwatermistrzyń i kwatermistrzów z koordynatorem HAZ
(II termin – weekendowy)

W trakcie odprawy przypomnimy sobie zasady zatwierdzania wyjazdów. Będzie to też okazja do omówienia ew. wątpliwości z koordynatorem HAZ.
4-5 listopada
Srebrny Kurs Kwatermistrzowski +
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:
- ukończenie 17 r.ż.

Rekomendujemy wcześniejszy udział w SKK.

Informacje organizacyjne będą wysłane tydzień przed kursem.

Zapisy na kurs
najpóźniej 42 dni (6 tygodni) przed wyjazdem
Wypełnienie zgłoszenia do Kuratorium Oświaty
W formie elektronicznej na stronie wypoczynek.mein.gov.pl. Po dane do logowania należy zgłosić się do Biura Okręgu ([email protected]) ze stosownym wyprzedzeniem. Dostęp jest przyznawany wyłącznie na adres @zhr.pl. Zgłoszenie należy wypełnić w formie wersji roboczej i poinformować [email protected]. Na sprawdzenie zgłoszenia należy przewidzieć co najmniej 7 dni.

W razie potrzeby, Zarząd/Biuro zwróci się do komendanta z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia.
Polecamy korzystanie z Instrukcji (link już wkrótce!).
Wgranie na Dysk Google:
- opinii Straży Pożarnej,
- zaświadczeń z KRK komendanta i wychowawców,
- dokumentów potwierdzających uprawnienia komendanta i wychowawców
Dokumenty te są niezbędne, aby wyjazd mógł zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia wychowawcy są:
- zaświadczenie instruktorskie z okręgu lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców i świadectwo ukończenia szkoły średniej

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia komendanta są:
- zaświadczenie o posiadaniu stopnia phm./hm. z okręgu lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wypoczynku, zaświadczenie o trzyletnim stażu opiekuńczo-wychowawczym i zaświadczenie ukończenia szkoły średniej.
do 35 dni (5 tygodni)
przed wyjazdem
Biuro Okręgu przesyła uwagi do zgłoszenia do Kuratorium Oświaty
Czas na ewentualne poprawki w przygotowanych zgłoszeniach wypoczynku.
do 28 dni (4 tygodni)
przed wyjazdem
Wgranie na dysk zatwierdzonych planów pracy jednostek
i poproszenie chorągwi/namiestnictwa o zatwierdzenia merytoryczne
Plany zatwierdza się osobno w każdej chorągwi/ namiestnictwie.
Jeżeli zbierzesz wszystkie plany pracy z jednej chorągwi lub namiestnictwa, nie musisz czekać na pozostałe. Nie zwlekaj i zgłoś gotowość jak najszybciej!
do 21 dni (3 tygodnie)
przed wyjazdem
Zakończenie zatwierdzenia merytorycznego w chorągwiach/namiestnictwie i finansowo-organizacyjnego
w Okręgu/Obwodzie
Plany zatwierdza się osobno w każdej chorągwi/ namiestnictwie.
Szczegółowe zasady zatwierdzania merytorycznego dostępne są na podstronie HAZ 2024 - zatwierdzanie merytoryczne (link wkrótce).

W celu uzyskania zatwierdzenia finansowo-organizacyjnego, należy spotkać się z osoba zatwierdzającą wyjazd z ramienia Okręgu/Obwodu. Na spotkanie należy umówić się ze stosownym wyprzedzeniem, żeby mieć czas na uzupełnienie ew. braków. Szczegółowe zasady zatwierdzania finansowo-organizacyjnego: Check-lista HAZ 2024 (link już wkrótce!).

Potwierdzeniem zatwierdzenia finansowo-organizacyjnego zimowiska jest wpis w indywidualnym terminarzu na Dysku Google oraz e-mail wysłany przez osobę zatwierdzającą wyjazd do komendanta i kwatermistrza (do wiadomości koordynatora HAZ).
23-31 grudnia
Zimowa przerwa świąteczna
Każdy wyjazd z nocowaniem (włączając w to np. dwudniowe biwaki) realizowany w trakcie zimowej przerwy świątecznej lub ferii musi zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty!
do 14 stycznia
Złożenie dokumentacji finansowej, merytorycznej i organizacyjnej
W związku z koniecznością podzielenia rozliczenia księgowego 2023 r., wyjazdy, które odbywają się w 2023 r. lub ponoszą wydatki w 2023 r. mają dodatkowe obowiązki. Wpłacanie zaliczek na ośrodek i zbieranie składek programowych w 2023 r. nie powoduje konieczności wcześniejszego złożenia dokumentacji.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane do wybranych komendantów.
do 21 stycznia
Otrzymanie uwag do złożonej dokumentacji finansowej za rok 2023
Uwagi zostaną zamieszone na Dysku Google.
do 31 stycznia
Finalne rozliczenie dokumentacji finansowej za rok 2023
Naniesione wszystkie poprawki, wydrukowane książka bankowa i kasowa (w formacie A3), raport poobozowy podpisany przez komendanta (w dwóch egzemplarzach), saldo na książkach bankowej i kasowej wynosi 0 zł.

Potwierdzeniem rozliczenia wyjazdu jest wpisana data w indywidualnym terminarzu w pliku RP w folderze wyjazdu na Dysku Google.
do 28 dni (4 tygodnie) po
zakończenia wyjazdu
Zakończenie wydawania pieniędzy z budżetu wyjazdu
Faktury z późniejszego okresu nie będą mogły zostać zaksięgowane. Termin ten wynika z tego, że trudno jest o merytoryczne uzasadnienie wydatków związanych z wyjazdem ponad miesiąc po jego zakończeniu. W tym terminie wszystkie wydatki powinny być już zaksięgowane.

Do tego czasu należy dokonać weryfikacji, czy saldo pozostałe po wyjeździe nie przekracza 10% wpłat – w takim przypadku należy dokonać zwrotów środków własnych i składek programowych.
do 28 dni (4 tygodnie) po złożeniu dokumentacji
Otrzymanie uwag do złożonej dokumentacji (finansowej za
rok 2024, merytorycznej i organizacyjnej)
Zarząd zobowiązuje się, że każda kompletna dokumentacja złożona w terminie, zostanie sprawdzona w czasie nie dłuższym niż 28 dni.
24 lutego
RozliczParty
Przez cały dzień będzie okazja, żeby rozliczyć dokumentację HAZ 2024, poradzić się członków Zarządu Okręgu/pracowników w razie ew. wątpliwości i przy okazji zjeść coś smacznego.
do 70 dni (10 tygodni) po zakończeniu wyjazdu

dla wyjazdów w przerwie świątecznej do 31 stycznia
Najpóźniejszy termin na ostateczne rozliczenie wyjazdu
Naniesione wszystkie poprawki, wydrukowane książka bankowa i kasowa (w formacie A3), raport poobozowy podpisany przez komendanta (w dwóch egzemplarzach), saldo na książkach bankowej i kasowej wynosi 0 zł.

Potwierdzeniem rozliczenia wyjazdu jest wpisana data w indywidualnym terminarzu w pliku RP w folderze wyjazdu na Dysku Google.