HAZ 2024 – kalendarz dla wyjazdów organizowanych w czasie ferii

Przygotowanie
wrzesień
Planowanie wyjazdu
W tym czasie należy przygotować ramy organizacyjne wyjazdu i przygotować podstawowe informacje - miejsce, termin, komendant, kwatermistrz, lista jednostek, szacunkowa liczba osób.
do 15 października
Zgłoszenie wyjazdu przez formularz
Za pomocą formularza zgłaszamy wyjazd, podając dane, które są potrzebne do dalszego procesowania w Okręgu. Wszelkie zmiany będzie można nanieść w utworzonym raporcie przedobozowym.

Do zgłoszenia wyjazdu wymagany jest e-mail w domenie @zhr.pl. O tym, jak go założyć, przeczytasz TUTAJ.
do 22 października
Utworzenie folderów wyjazdów na Dysku Google przez Biuro Okręgu
Foldery zostaną utworzone i udostępnione na maile podane w formularzu zgłoszeniowym.
21-22 października
Srebrny Kurs Kwatermistrzowski
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:
- ukończenie 17 r.ż.


Informacje organizacyjne będą wysłane tydzień przed kursem.

Zapisy na kurs

26 października (czwartek)
Odprawa dla komendantek, komendantów, kwatermistrzyń i kwatermistrzów z koordynatorem HAZ
(I termin – w tygodniu)

W trakcie odprawy przypomnimy sobie zasady zatwierdzania wyjazdów. Będzie to też okazja do omówienia ew. wątpliwości z koordynatorem HAZ.
28 października (sobota)
Odprawa dla komendantek, komendantów, kwatermistrzyń i kwatermistrzów z koordynatorem HAZ
(II termin – weekendowy)

W trakcie odprawy przypomnimy sobie zasady zatwierdzania wyjazdów. Będzie to też okazja do omówienia ew. wątpliwości z koordynatorem HAZ.
4-5 listopada
Srebrny Kurs Kwatermistrzowski +
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:
- ukończenie 17 r.ż.

Rekomendujemy wcześniejszy udział w SKK.

Informacje organizacyjne będą wysłane tydzień przed kursem.

Zapisy na kurs
do 5 listopada
Wypełnienie listy kadry w raporcie przedobozowym
Należy wypełnić listę kadry w raporcie przedobozowym na Dysku Google. Jest to konieczne, żeby na czas otrzymać zaświadczenia o wolontariacie potrzebne do zwolnienia z opłat przy pobieraniu wypisu z KRK oraz zaświadczenia o byciu instruktorem. Po uzupełnieniu należy wysłać maila na [email protected].
Zgłoszenie preliminarza finansowego do zatwierdzenia
Po jego opracowaniu, należy poinformować zatwierdzającego wyjazd z ramienia Okręgu/Obwodu, że jest on gotowy do sprawdzenia.
Złożenie wniosku o dostęp do konta bankowego i karty płatniczej
Na stronach 3 i 4 instrukcji dostępna jest informacja jak uzyskać dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz jak otrzymać kartę bankową.
do 15 listopada
Zaświadczenia instruktorskie i do KRK gotowe do odbioru w siedzibie Okręgu
Jeżeli komendant do 5 listopada wypełni listę kadry, to będzie mógł odebrać zaświadczenia.
najpóźniej 42 dni (6 tygodni) przed wyjazdem
Wypełnienie zgłoszenia do Kuratorium Oświaty
W formie elektronicznej na stronie wypoczynek.mein.gov.pl. Po dane do logowania należy zgłosić się do Biura Okręgu ([email protected]) ze stosownym wyprzedzeniem. Dostęp jest przyznawany wyłącznie na adres @zhr.pl. Zgłoszenie należy wypełnić w formie wersji roboczej i poinformować [email protected]. Na sprawdzenie zgłoszenia należy przewidzieć co najmniej 7 dni.

W razie potrzeby, Zarząd/Biuro zwróci się do komendanta z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia.
Polecamy korzystanie z Instrukcji (link już wkrótce!).
Wgranie na Dysk Google:
- opinii Straży Pożarnej,
- zaświadczeń z KRK komendanta i wychowawców,
- dokumentów potwierdzających uprawnienia komendanta i wychowawców
Dokumenty te są niezbędne, aby wyjazd mógł zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia wychowawcy są:
- zaświadczenie instruktorskie z okręgu lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców i świadectwo ukończenia szkoły średniej

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia komendanta są:
- zaświadczenie o posiadaniu stopnia phm./hm. z okręgu lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wypoczynku, zaświadczenie o trzyletnim stażu opiekuńczo-wychowawczym i zaświadczenie ukończenia szkoły średniej
do 35 dni (5 tygodni)
przed wyjazdem
Biuro Okręgu przesyła uwagi do zgłoszenia do Kuratorium Oświaty
Czas na ewentualne poprawki w przygotowanych zgłoszeniach wypoczynku.
do 28 dni (4 tygodni)
przed wyjazdem
Wgranie na dysk zatwierdzonych planów pracy jednostek
i poproszenie chorągwi/namiestnictwa o zatwierdzenia merytoryczne
Plany zatwierdza się osobno w każdej chorągwi/ namiestnictwie.
Jeżeli zbierzesz wszystkie plany pracy z jednej chorągwi lub namiestnictwa, nie musisz czekać na pozostałe. Nie zwlekaj i zgłoś gotowość jak najszybciej!
do 21 dni (3 tygodnie)
przed wyjazdem
Zakończenie zatwierdzenia merytorycznego w chorągwiach/namiestnictwie i finansowo-organizacyjnego
w Okręgu/Obwodzie
Plany zatwierdza się osobno w każdej chorągwi/ namiestnictwie.
Szczegółowe zasady zatwierdzania merytorycznego dostępne są na podstronie HAZ 2024 - zatwierdzanie merytoryczne (link wkrótce).

W celu uzyskania zatwierdzenia finansowo-organizacyjnego, należy spotkać się z osoba zatwierdzającą wyjazd z ramienia Okręgu/Obwodu. Na spotkanie należy umówić się ze stosownym wyprzedzeniem, żeby mieć czas na uzupełnienie ew. braków. Szczegółowe zasady zatwierdzania finansowo-organizacyjnego: Check-lista 2024 (link już wkrótce!).

Potwierdzeniem zatwierdzenia finansowo-organizacyjnego zimowiska jest wpis w indywidualnym terminarzu na Dysku Google oraz e-mail wysłany przez osobę zatwierdzającą wyjazd do komendanta i kwatermistrza (do wiadomości koordynatora HAZ).
Harcerska Akcja Zimowa 2023/2024
15-28 stycznia
Ferie zimowe dla Mazowsza
22 stycznia – 4 lutego
Ferie zimowe dla Podlasia
Rozliczenie
do 14 dni (2 tygodnie) po zakończeniu wyjazdu
Złożenie dokumentacji (finansowej i merytorycznej) w Okręgu/Obwodzie
Dokumentację należy złożyć po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin. W trakcie jej przyjmowania, zostanie ona wstępnie sprawdzona.

Do tego czasu wszystkie zaliczki powinny zostać rozliczone, a kwatermistrz / komendant powinni mieć w dyspozycji wszystkie pieniądze i dokumenty źródłowe. Obowiązkiem komendanta i kwatermistrza jest wspólne skontrolowanie zgodności salda po wyjeździe.

W ramach dokumentacji merytorycznej trzeba zebrać m.in. podpisy wychowawców na kartach uczestników oraz zebrać podpisane książki pracy. Radzimy zadbać o to ostatniego dnia wyjazdu lub tuż po jego zakończeniu.
do 28 dni od przekazania dokumentacji
Sprawdzenie dokumentacji wyjazdu
Zarząd zobowiązuje się, że każda kompletna dokumentacja złożona w terminie, zostanie sprawdzona w czasie nie dłuższym niż 28 dni.
Zakończenie wydawania pieniędzy w ramach wyjazdu
Faktury z późniejszego okresu nie będą mogły zostać zaksięgowane. Termin ten wynika z tego, że trudno jest o merytoryczne uzasadnienie wydatków związanych z wyjazdem ponad miesiąc po jego zakończeniu. W tym terminie wszystkie wydatki powinny być już zaksięgowane.

Do tego czasu należy dokonać weryfikacji, czy saldo pozostałe po wyjeździe nie przekracza 10% wpłat – w takim przypadku należy dokonać zwrotów środków własnych i składek programowych.
24 lutego
RozliczParty
Przez cały dzień będzie okazja, żeby rozliczyć dokumentację HAZ 2024, poradzić się członków Zarządu Okręgu/pracowników w razie ew. wątpliwości i przy okazji zjeść coś smacznego.
do 70 dni (10 tygodni) po zakończeniu wyjazdu

dla wyjazdów w przerwie świątecznej do 31 stycznia
Najpóźniejszy termin na ostateczne rozliczenie wyjazdu
Naniesione wszystkie poprawki, wydrukowane książka bankowa i kasowa (w formacie A3), raport poobozowy podpisany przez komendanta (w dwóch egzemplarzach), saldo na książkach bankowej i kasowej wynosi 0 zł.

Potwierdzeniem rozliczenia wyjazdu jest wpisana data w indywidualnym terminarzu w pliku RP w folderze wyjazdu na Dysku Google.