HAZ 2021 – Umowy zlecenia

 1. Komendant/kwatermistrz wysyła ze stosownym wyprzedzeniem wiadomość (z adresu e-mail w domenie @zhr.pl) na mazowsze@zhr.pl z prośbą o wystawienie umowy zlecenie. W treści wiadomości należy wpisać:
  1. nazwisko komendanta wyjazdu,
  2. miejsce oraz termin wyjazdu,
  3. jaką funkcję na wyjeździe będzie pełniła ta osoba,
  4. na jaką kwotę (z zaznaczeniem brutto/netto) jesteście umówieni

   oraz dołączyć skan oświadczenia do umowy zlecenie. W przypadku, gdy zatrudniacie ucznia/studenta do wiadomości należy dołączyć także skan dwóch stron legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

 1. Biuro Okręgu wysyła informację zwrotną, gdy umowa zlecenie zostanie wystawiona przez Księgowość oraz podpisana przez dwóch członków Zarządu Okręgu. W wiadomości będzie zawarta informacja o kwocie podatku i/lub składek ZUS od umowy, którą należy wpłacić na konto główne Okręgu Mazowieckiego ZHR w Volkswagen Bank: 16 2130 0004 2001 0291 1139 0010.

  W tytule należy podać nazwisko komendanta obozu oraz informację za kogo płacone są składki i podatek. Przykładowo: „HAL 2020 kom. Abacki – podatek i składka ZUS za pielęgniarkę (Anna Kowalska)”.

 1. Po okazaniu dowodu wpłaty(np. wyciąg bankowy, potwierdzenie przelewu) oraz przekazaniu oryginału oświadczenia do umowy zlecenia komendant, kwatermistrz lub inna osoba odbierają od pracownika Biura Okręgu podpisaną umowę (w dwóch egzemplarzach) oraz podpisują się na kopii, potwierdzając tym samym odbiór. 
 1. Osoba zatrudniana podpisuje umowę – jeden egzemplarz podpisanych umowy i rachunku kwatermistrz umieszcza w dokumentacji finansowej, drugi zabiera zleceniobiorca.

Warto wiedzieć!

 • Umowę zlecenie wystawia tylko Księgowość Okręgu.
 • Komendant nie może podpisać umowy zlecenie! Umowę, ze strony zleceniodawcy, może podpisać jedynie Zarząd Okręgu.
 • Czas oczekiwania na wystawienie umowy zlecenie wynosi około dwóch tygodni.
 • Każda zatrudniana osoba musi wypełnić oświadczenie do umowy zlecenia (oświadczenie można pobrać tutaj). Warto dopilnować, aby osoba zatrudniana dokładnie wypełniła oświadczenie – jeśli jest studentem, jest zatrudniona gdzie indziej lub pracuje na umowę zlecenie. Dzięki tym informacjom mogą być naliczane inaczej składki na ZUS i podatek!
 • Jeżeli zatrudniasz więcej niż jedną osobę możesz zapłacić należne składki i podatek jednym przelewem, uwzględniając ile płacisz za kogo.
 • Umowa nie zostanie wydana bez przedstawienia dowodu opłaty podatków i składek oraz przekazania oryginału oświadczenia do umowy zlecenia.
 • Po odebraniu umowy musi ją jeszcze podpisać osoba zatrudniana!
 • Umowę oraz podatek od umowy w książce finansowej księgujemy w kategorii „wynagrodzenia”