HAL 2023 – zgłoszenie wypadku

 

Co trzeba zrobić po wypadku?

 

1. Poinformować rodziców uczestnika.

2. Poinformować Biuro Okręgu (poprzez e-mail [email protected] lub telefonicznie 22 844 83 99). Jeśli miał miejsce poważny wypadek i nastąpił on poza godzinami pracy Biura Okręgu, należy niezwłocznie poinformować koordynatora HAL/HAZ lub innego członka zarządu okręgu.

3. Sporządzić protokoły powypadkowe w trzech egzemplarzach. Zasady przygotowania protokołu opisane są w 92l ustawy o sys. oświaty. Wzór protokołu powypadkowego znajduje się w Plikowni.

4. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego wpiąć do dokumentacji wyjazdu, drugi przekazać rodzicom dziecka.

5. Skan protokołu powypadkowego należy przesłać e-mailem do Kuratorium Oświaty w Warszawie ([email protected]) oraz do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce wypoczynku.

Wysyłając protokół powypadkowy do kuratorium, należy wpisać w tytule: Dot. wypoczynku XXXX/MAZ/L-2023.

W treści: Realizując wymóg zapisany w art. 92l ustawy o systemie oświaty informuję, że podczas wypoczynku o numerze XXXX/MAZ/L-2023 miało miejsce zdarzenie z udziałem uczestnika wypoczynku. W załączeniu przesyłam protokół powypadkowy.

Treść protokołu powypadkowego można wcześniej przesłać do Biura Okręgu w celu konsultacji.

6. Należy poinformować rodziców poszkodowanego o możliwości uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia NNW. Szczegóły dotyczące zgłaszania wypadku do ubezpieczyciela opisane są na stronie https://mazowsze.zhr.pl/ubezpieczenie-info/