HAL 2023 – kalendarz

Przygotowanie
18-19 marca
Srebrny Kurs Kwatermistrzowski
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:
- ukończenie 17 r.ż.
- ukończenie brązowego kursu

Informacje organizacyjne będą wysłane tydzień przed kursem.

Ankieta zgłoszeniowa
do 30 marca
Zgłoszenie wyjazdu przez formularz
Za pomocą formularza zgłaszamy wyjazd, podając dane, które są potrzebne do dalszego procesowania w Okręgu. Wszelkie zmiany będzie można nanieść w utworzonym raporcie przedobozowym.

Do zgłoszenia wyjazdu wymagany jest e-mail w domenie @zhr.pl. O tym, jak go założyć, przeczytasz TUTAJ.
15-16 kwietnia
Srebrny Kurs Kwatermistrzowski +
SKK+ - kurs dla kwatermistrzów obozowych, którzy ukończyli kurs podstawowy SKK.

Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:
- ukończenie 17 r.ż.
- ukończenie brązowego kursu

Informacje organizacyjne będą wysłane tydzień przed kursem.

Ankieta zgłoszeniowa
22-23 kwietnia
Kurs na kierownika wypoczynku
Dokładne informacje o kursie - już wkrótce!
do 23 kwietnia
Złożenie wniosku o dostęp do konta bankowego i karty płatniczej
Na stronach 3 i 4 instrukcji dostępna jest informacja jak uzyskać dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz jak otrzymać kartę bankową.
najpóźniej 56 dni (8 tygodni) przed
wyjazdem
Zgłoszenie preliminarza finansowego do zatwierdzenia
Po jego opracowaniu, należy poinformować zatwierdzającego wyjazd z ramienia Okręgu/Obwodu, że jest on gotowy do sprawdzenia.
Uzupełnienie listy wychowawców na Dysku Google
Należy wypełnić listę kadry w raporcie przedobozowym na Dysku Google. Jest to konieczne, żeby na czas otrzymać zaświadczenia o wolontariacie potrzebne do zwolnienia z opłat przy pobieraniu wypisu z KRK oraz zaświadczenia o byciu instruktorem.

Zaświadczenia są wydawane partiami dla wielu wyjazdów na raz i wymagają podpisów członków zarządu. W związku z tym nie otrzymacie ich od razu po wypełnieniu danych. Należy zaplanować co najmniej 7 dni oczekiwania.
14 maja godz. 10:30-13:00
Odprawa dla komendantek, komendantów, kwatermistrzyń i kwatermistrzów z koordynatorem HAL
(I termin – weekendowy)

W trakcie odprawy przypomnimy sobie zasady zatwierdzania wyjazdów. Będzie to też okazja do omówienia ew. wątpliwości z koordynatorem HAL.
Odprawa odbędzie się w gmachu PAST-y (ul. Zielna 39) w Centrum Edukacji Historycznej (IV piętro).
16 maja godz. 18:00-20:30
Odprawa dla komendantek, komendantów, kwatermistrzyń i kwatermistrzów z koordynatorem HAL
(II termin – w tygodniu)

W trakcie odprawy przypomnimy sobie zasady zatwierdzania wyjazdów. Będzie to też okazja do omówienia ew. wątpliwości z koordynatorem HAL.
Odprawa odbędzie się w gmachu PAST-y (ul. Zielna 39) w Centrum Edukacji Historycznej (IV piętro).
18 maja godz. 18:30-21:00
SUKK "Organizacja kwaterki"
Szczegóły na wydarzeniu na Facebooku.

Prowadzący: Adam Kaleta
22 maja godz. 18:00-20:00
SUKK „Sytuacje kryzysowe na obozach harcerskich - burze, ewakuacje i współpraca ze służbami”
Szczegóły już wkrótce!
najpóźniej 42 dni (6 tygodni) przed wyjazdem
Weryfikacja kompetencji kwatermistrzowskich
Kandydat na funkcję kwatermistrza musi przejść weryfikację umiejętności zarządzania finansami i księgowania wydatków.
28 maja
(w przypadku wyjazdów,
które nie korzystają z dotacji: najpóźniej 5 tygodni przed wyjazdem)
Wgranie na Dysk Google:


 • opinii Straży Pożarnej,

 • zaświadczeń z KRK komendanta i wychowawców,

 • dokumentów potwierdzających uprawnienia komendanta i wychowawców

Dokumenty te są niezbędne, aby wyjazd mógł zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia wychowawcy są:
 • zaświadczenie instruktorskie z okręgu lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców i świadectwo ukończenia szkoły średniej
  Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia komendanta są:
 • zaświadczenie o posiadaniu stopnia phm./hm. z okręgu lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wypoczynku, zaświadczenie o trzyletnim stażu opiekuńczo-wychowawczym i świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Wypełnienie zgłoszenia do Kuratorium Oświaty
  W formie elektronicznej na stronie wypoczynek.mein.gov.pl. Po dane do logowania należy zgłosić się do Biura Okręgu ([email protected]) ze stosownym wyprzedzeniem. Dostęp jest przyznawany wyłącznie na adres @zhr.pl. Zgłoszenie należy wypełnić w formie wersji roboczej i poinformować [email protected]. Na sprawdzenie zgłoszenia należy przewidzieć co najmniej 7 dni.

  W razie potrzeby, Zarząd/Biuro zwróci się do komendanta z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia.
  Polecamy korzystanie z instrukcji ,aby prawidłowo wypełnić zgłoszenie.
  najpóźniej 28 dni (4 tygodnie) przed wyjazdem
  Ostatni moment na wgranie na dysk zatwierdzonych planów pracy jednostek i poproszenie chorągwi o zatwierdzenie merytoryczne
  Plany zatwierdza się osobno w każdej chorągwi/ namiestnictwie.
  Jeżeli zbierzesz wszystkie plany pracy z jednej chorągwi lub namiestnictwa, nie musisz czekać na pozostałe. Nie zwlekaj i zgłoś gotowość jak najszybciej!
  Złożenie oświadczeń do umów zlecenia w Biurze Okręgu
  O tym, jak wystawiane są umowy zlecenia (np. dla pielęgniarek), przeczytasz na podstronie HAL 2023 umowy zlecenia
  5 czerwca 18:00-21:00
  SUKK „Jak zadbać o zdrowie psychiczne swoje i innych - case study różnych sytuacji kryzysowych” Drugie Spotkanie
  Prowadzący: Jakub Panek
  13 czerwca 17:00-20:00
  SUKK „Odpowiedzialność prawna komendanta i wychowawców w ramach wychowania metodą harcerską”
  Prowadzący: Karol Siergiej
  najpóźniej 21 dni (3 tygodnie) przed wyjazdem
  Zatwierdzenie merytoryczne w chorągwiach i finansowo-organizacyjne w Okręgu/Obwodzie
  Szczegółowe zasady zatwierdzania merytorycznego dostępne są na podstronie HAL 2023 - zatwierdzanie merytoryczne (link wkrótce).

  W celu uzyskania zatwierdzenia finansowo-organizacyjnego, należy spotkać się z osoba zatwierdzającą wyjazd z ramienia Okręgu/Obwodu. Na spotkanie należy umówić się ze stosownym wyprzedzeniem, żeby mieć czas na uzupełnienie ew. braków. Szczegółowe zasady zatwierdzania finansowo-organizacyjnego znajdziesz w Czekliście HAL (w plikach HAL/HAZ).

  Potwierdzeniem zatwierdzenia finansowo-organizacyjnego wyjazdu jest wpis w indywidualnym terminarzu na Dysku Google oraz e-mail wysłany przez osobę zatwierdzającą wyjazd do komendanta i kwatermistrza (do wiadomości koordynatora HAL).
  Ostateczny termin, w którym trzeba mieć wysłane zgłoszenie do Kuratorium Oświaty
  Dopilnowanie tego terminu jest naszym wspólnym obowiązkiem. Praktycznie zawsze zgłoszenia wymagają uzupełnienia przez komendantów, więc należy je wypełniać z dużym wyprzedzeniem i nie czekać do ostatniego dnia.
  Harcerska Akcja Letnia 2023
  24 czerwca - 31 sierpnia
  Wakacje
  Każdy wyjazd z nocowaniem (włączając w to np. dwudniowe biwaki) realizowany w trakcie wakacji musi zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty!
  Rozliczenie
  do 14 dni (2 tygodnie) po zakończeniu wyjazdu
  Złożenie dokumentacji (finansowej i merytorycznej) w Okręgu/Obwodzie
  Dokumentację należy złożyć po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin. W trakcie jej przyjmowania, zostanie ona wstępnie sprawdzona.

  Do tego czasu wszystkie zaliczki powinny zostać rozliczone, a kwatermistrz / komendant powinni mieć w dyspozycji wszystkie pieniądze i dokumenty źródłowe. Obowiązkiem komendanta i kwatermistrza jest wspólne skontrolowanie zgodności salda po wyjeździe najpóźniej w tym terminie.

  W ramach dokumentacji merytorycznej trzeba zebrać m.in. podpisy wychowawców na kartach uczestników oraz zebrać podpisane książki pracy. Radzimy zadbać o to ostatniego dnia wyjazdu lub tuż po jego zakończeniu.
  do 28 dni od przekazania dokumentacji
  Sprawdzenie dokumentacji wyjazdu i otrzymanie uwag
  Zarząd zobowiązuje się, że każda kompletna dokumentacja złożona w terminie, zostanie sprawdzona w czasie nie dłuższym niż 28 dni.
  do 42 dni (6 tygodni) po zakończeniu wyjazdu
  Zakończenie wydawania pieniędzy w ramach wyjazdu
  Faktury z późniejszego okresu nie będą mogły zostać zaksięgowane. Termin ten wynika z tego, że trudno jest o merytoryczne uzasadnienie wydatków związanych z wyjazdem ponad miesiąc po jego zakończeniu. W tym terminie wszystkie wydatki powinny być już zaksięgowane.

  Do tego czasu należy dokonać weryfikacji, czy saldo pozostałe po wyjeździe nie przekracza 10% wpłat – w takim przypadku należy dokonać zwrotów dla rodziców.
  16 września 10:00-22:00
  RozliczPARTY
  Zapraszamy komendantów i kwatermistrzów - będzie okazja, żeby poradzić się członków Zarządu Okręgu i pracowników w razie ew. wątpliwości i przy okazji zjeść coś smacznego.
  7 października 10:00-22:00
  RozliczPARTY
  Zapraszamy komendantów i kwatermistrzów - będzie okazja, żeby poradzić się członków Zarządu Okręgu i pracowników w razie ew. wątpliwości i przy okazji zjeść coś smacznego.
  do 84 dni (12 tygodni) po zakończeniu wyjazdu
  Finalne rozliczenie dokumentacji
  Naniesione wszystkie poprawki, wydrukowane książka bankowa i kasowa (w formacie A3), raport poobozowy podpisany przez komendanta (w dwóch egzemplarzach), saldo na książkach bankowej i kasowej wynosi 0 zł.

  Potwierdzeniem rozliczenia wyjazdu jest wpis w indywidualnym terminarzu na Dysku Google.
  do 30 listopada
  Ostateczny termin na rozliczenie dla komendantów i kwatermistrzów HAZ 2024
  Komendanci i kwatermistrzowie wyjazdów, którzy nie rozliczą wyjazdu pod względem finansowym i merytorycznym w tym
  terminie, nie będą mogli organizować wyjazdu w trakcie Harcerskiej Akcji Zimowej 2024.