HAL 2019 – Zatwierdzenia merytoryczne

Komendant/-ka każdego obozu jest zobowiązany/-a uzyskać zatwierdzenie merytoryczne od komendantów chorągwi/namiestnictwa odpowiadających jednostkom, biorącym udział w wyjeździe.W pierwszej kolejności należy uzyskać zatwierdzenie komendantów pozostałych chorągwi, a dopiero na koniec – chorągwi właściwej komendantowi obozu.

Zasady zatwierdzania merytorycznego w poszczególnych chorągwiach:

  • Północno-Wschodnie Namiestnictwo Harcerek – najpóźniej na 28 dni przed wyjazdem należy zatwierdzić plany pracy jednostek oraz uzyskać zatwierdzenie komendantki namiestnictwa (kontakt osobisty)
  • Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy – najpóźniej na 28 dni przed wyjazdem należy zatwierdzić plany pracy jednostek (jeśli komendantem obozu jest hufcowy – potrzebuje zatwierdzenia komendanta chorągwi)
  • Mazowiecka Chorągiew Harcerek – informacja o zgrupowaniu oraz plany pracy jednostek zatwierdzone przez hufcowe muszą trafić do Chorągwi na 42 dni przed wyjazdem – szczegółowe zasady zatwierdzania tu
  • Mazowiecka Chorągiew Harcerzy – zatwierdzanie planów pracy jednostek u hufcowych do 30 kwietnia 2019 roku, zatwierdzanie merytoryczne w chorągwi do 19 maja 2019 – szczegółowe zasady zatwierdzania tu