Godziny pracy Kasy w dn. 8 listopada br. (piątek)

Informujemy, że w piątek 8 listopada Kasa będzie czynna w godzinach 14:30-20:00.