Dotacja na działania z okazji 11 listopada

Druhny i Druhowie z Warszawy,
Z radością informujemy, że dysponujemy środkami na dofinansowanie Waszych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Poniżej informacje na temat warunków skorzystania z dotacji:
1. obchody powinny odbyć się w okolicy 11 listopada (niekoniecznie dokładnie w ten dzień),
2. powinny przekazywać uczestnikom wiedzę nt. wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości,
3. forma zależy od Was – może to być np. piknik osiedlowy, gra miejska, warsztaty robienia patriotycznej biżuterii, występy/przedstawienia na temat odzyskania niepodległości itp.,
4. dysponujemy środkami na materiały programowe, wyżywienie i usługi (np. poligraficzne),
5. prawdopodobnie potrzebny będzie niewielki wkład własny,
6. szczególnie zachęcamy organizatorów niewielkich, lokalnych wydarzeń do skorzystania z dotacji (zbiórki zastępu, drużyny, hufca itp.),
7. jeśli zbiórka uwzględniałaby udział osób spoza ZHR, to tym lepiej,
8. projekty zbiórek prosimy przesyłać do 27 października na wnioski.mazowsze@zhr.pl:
– dokładny opis (np. w przypadku gry opis fabuły, punktów, organizacji patroli itp.),
– liczba i charakterystyka uczestników (wiek, środowisko) oraz organizatorów,
– miejsce (w tym jaka dzielnica),
– planowany termin,
– kosztorys,
9. środki są ograniczone, dlatego przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale, przykładowo, wszyscy, którzy zgłosili się po nią w zeszłym roku, dostali ją, więc warto spróbować 🙂
Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.
http://mazowsze.zhr.pl/wp-content/uploads/2015/02/znak-promocyjny-Urz%C4%99du-m.st_.-Warszawy.png