Dla Rodziców – Deklaracja przynależności do ZHR

Poniżej znajdziecie Państwo deklarację przynależności do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Deklarację powinni wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni i przekazać drużynowej/drużynowemu drużyny harcerskiej lub zuchmistrzyni/zuchmistrzowi gromady zuchowej.

W poniższym dokumencie zawarta jest także informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda rodziców / opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przynależność do ZHR i oświadczenie do przetwarzania danych osobowych