Biwaki śródroczne

Biwakiem jest każde działanie jednostki organizacyjnej ZHR lub innej zorganizowanej grupy członków ZHR, obejmujące wspólny program, zakwaterowanie i wyżywienie w okresie nie krótszym niż 1 doba (minimum 24 godziny) i nie dłuższym niż 5 następujących po sobie nocy.

Biwaki w ciągu roku harcerskiego powinny być zgłaszane do Okręgu Mazowieckiego ZHR w formularzu zgłaszania biwaków co najmniej na tydzień przed biwakiem.

Zgłoś biwak – formularzu zgłaszania biwaków


Więcej:

Instrukcja organizacji obozów i biwaków przez jednostki ZHR

Biwaki – informacje ogólne

Biwaki w czasie ferii, ferii świątecznych i wakacji