Akcja Parking 2019

Jak co roku, Okręg Mazowiecki ZHR organizuje Akcję Parking. Akcja będzie organizowana w dniach 1 – 3 listopada 2019 r.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń środowisk na adres e-mail: mazowsze@zhr.pl , w tytule wiadomości wpisując „Akcja Parking 2019”.
Na zgłoszenia czekamy do 17 października 2019, do godziny 15:30

Osobą odpowiedzialną za Akcję Parking w zgłaszanym środowisku może być tylko instruktor. Wszystkie jednostki, które będą brały udział w Akcji Parking muszą mieć opłacone składki do końca roku, a także rozliczoną dokumentację finansową śródroczną za rok 2018.

W Akcji Parking mogą brać udział harcerki i harcerze, którzy ukończyli 15 lat.