Akcja Parking 2018

Jak co roku, Okręg Mazowiecki ZHR organizuje Akcję Parking. Akcja będzie organizowana tylko w dniu 1 listopada 2018 r.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń środowisk za pośrednictwem formularza, który znajdziecie poniżej.
Na zgłoszenia czekamy do 26 października 2018, do godziny 19:30
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 30 października o godzinie 18:30.

Osobą odpowiedzialną za Akcję Parking w zgłaszanym środowisku może być tylko instruktor. Wszystkie jednostki, które będą brały udział w Akcji Parking muszą mieć opłacone składki do końca roku, a także rozliczoną dokumentację finansową śródroczną za rok 2017.

W Akcji Parking mogą brać udział harcerki i harcerze, którzy ukończyli 15 lat.