1% – odbiór od 14 maja 2018 r.

Informujemy, że 1% będzie można odbierać od 14 maja 2018 r. w godzinach pracy kasy.

Ostateczny czas na odbiór: do końca czerwca 2018 r.

Zasady odbioru:

  • opłacenie składek członkowskich za jednostkę, za I i II kwartał 2018 (i wszystkie zaległe);
  • rozliczona dokumentacja finansowa za 2017 rok i na bieżąco prowadzona dokumentacja za 2018 rok.
  • spisanie jednostki w CESEI.

Informujemy, że wypłaty powyżej 2.000 zł, będą przelewane na konta bankowe jednostek, po spełnieniu ww. warunków.

Jednostki działające w obwodach Płock, Piaseczno, Praga w nich odbierają należny 1% zgodnie z ww. zasadami.