XVI Kadencja – Skład Komisji Rewizyjnej

  • hm. Jan Badowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okregu
  • hm. Alicja Rygier – Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu

Korespondencję prosimy przekazywać na adres mailowy: rewizyjna.mazowsze@zhr.pl oraz kom.rew_maz@zhr.pl lub listownie: Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa z dopiskiem Komisja Rewizyjna Okręgu Mazowieckiego ZHR.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu